Beweegtuin Pro Persona feestelijk geopend

Burgemeester Agnes Schaap had de gymschoenen en sportkleding aangetrokken. Een sportieve opening van de beweegtuin op het terrein van Pro Persona in Wolfheze stond op het programma. Ondanks de gestaag vallende regen was de belangstelling voor de opening groot, ook vanuit het dorp zelf. De beweegtuin mag door iedereen gebruikt worden en ligt aan het einde van de toegangsweg vanaf het Dorpsplein naar het terrein van Pro Persona.

Tom Felder, manager Zin! Dagbesteding van Pro Persona heette alle aanwezigen welkom en vertelde over het ontstaan van het idee van een beweegtuin en de uitvoering. Twee jaar geleden ontstond dat idee. “Bewegen is belangrijk om gezond en vitaal te blijven. Het helpt aan het welbevinden van mensen. Bovendien kan de beweegtuin bijdragen en het onderlinge contact tussen inwoners van het dorp en (cliënten van) Pro Persona.” Burgemeester Agnes Schaap was in haar nopjes met dit project. Sport en beweging, onderling contact, verbinding met elkaar. In Wolfheze is veel draagkracht en daadkracht. Chapeau voor alle inwoners van het dorp.”

Een sportief karakter, dat was in de uitnodiging van de opening beloofd en dat werd het. Na de toespraken volgde een warming up dans, waar enthousiast aan werd meegedaan. Daarna toog het gezelschap richting beweegtuin voor de officiële opening. Burgemeester Schaap en directeur multicomplexe zorg Frank Hengeveld namen plaats op één van de toestellen voor een krachtoefening. Daarmee was de opening een feit.

Iedereen kan gebruik maken van de beweegtuin en twee dorpsbewoners, Gea Slof (06 – 47 51 43 93) en Julia Donkers (06 – 28 95 59 07), gaan een jaar aan de slag met een beweegprogramma.