Bewonersbijeenkomst en raadsvergadering over spooronderdoorgang

Inwoners van Wolfheze hebben een brief op de deurmat ontvangen van de gemeente Renkum en ProRail, waarin zij worden uitgenodigd voor een online informatiebijeenkomst over de spooronderdoorgang. De bijeenkomst is op woensdag 15 december om 19.30 uur. Aanmelden kan onder vermelding van naam en e-mailadres via spooronderdoorgangwolfheze@renkum.nl. De link wordt dan toegestuurd. Het bestuur roept dorpsgenoten op de minder digitale Wolfhezenaar te helpen deze bijeenkomst te kunnen volgen.

Een week eerder, woensdag 8 december om 20.00 uur staat het onderwerp op de agenda van de raadscommissie. Ook deze is online te volgen via raad.renkum.nl/vergaderingen. Hierin wordt de raad gevraagd akkoord te gaan met de volgende besluiten:

  • Kennisnemen van het concept ontwerp van de onderdoorgang in Wolfheze;
  • Voor het gemeentelijk aandeel in de voorbereiding en realisatie van de onderdoorgang en de inpassing in het dorp een investeringskrediet ter beschikking stellen ter hoogte van € 3 miljoen
  • Voor de voorbereiding en realisatie van de gemeentelijke taken een bedrag ter hoogte van € 728.000 ter beschikking stellen voor de periode 2022 – 2025.
  • Deze kosten ten laste te brengen van de binnen de begroting beschikbare middelen voor de spooronderdoorgang
  • De kaders vast te stellen van het communicatie- en participatieproces

Stukken
De stukken voor de raad kun je hieronder downloaden;

Online bewonersbijeenkomst

Dat conceptontwerp komt ook aan de orde tijdens de online bewonersbijeenkomst op 15 december. In de brief schrijven de gemeente en ProRail:

Tijdens de informatiebijeenkomst vertellen de gemeente Renkum en ProRail u over het conceptontwerp dat er nu ligt. Dit gaat zowel over de onderdoorgang als over het station en de sporen. U heeft de mogelijkheid om vragen te stellen via de chatfunctie. We proberen tijdens de bijeenkomst de vragen te beantwoorden, het is afhankelijk van het aantal vragen of dit lukt. De antwoorden op de vragen worden daarom achteraf geplaatst op www.renkum.nl/spoortunnelwolfheze

De opname van de bijeenkomst wordt vrijdag 17 december op bovenstaand internetadres geplaatst zodat terugkijken mogelijk is. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan dus, onder vermelding van naam een e-mailadres via spooronderdoorgangwolfheze@renkum.nl.