Boeiende bewonersavond spooronderdoorgang

Het bestuur van dorpsbelang Wolfheze heeft bij het gemeentebestuur al heel lang aangedrongen op het breed betrekken en informeren van de inwoners over de spoorwegonderdoorgang. Woensdag 15 december was het zover. Bij een digitale informatiebijeenkomst werden de inwoners meegenomen in het voorlopige ontwerp. Via de chat konden vragen worden gesteld. Volgens de gemeente waren zo’n 90 apparaten ingelogd. De plaats en globale ontwerp van de tunnel staat vast, de omgeving nog niet.

De bijeenkomst was professioneel vormgegeven. In een studio gaven wethouder Marinka Mulder, Rudi van der Borgt van ProRail en projectleider Ludwig van Duuren van de gemeente Renkum een toelichting op het ontwerp. Via de chat konden inwoners vragen stellen. De presentator van de avond pakte die in thema’s goed op.

In het ontwerp gaat het spoor aan de noordzijde weg en blijven twee sporen over. Volgens ProRail verbetert hiermee de capaciteit en is er ook een groot voordeel ten aanzien van geluid: “wissels maken het meeste lawaai.” De tunnel is iets ten westen van de huidige overgang gesitueerd. Vanaf de noordzijde maakt de weg na de overweg een bocht naar rechts en vervolgt verder richting Parallelweg. Een afslag naar links leidt dan terug naar het Dorpsplein en Wolfhezerweg. Hiervoor is aankoop van een stuk grond van Pro Persona noodzakelijk.

Ook voor fietsers is dit in het voorlopig ontwerp de route. Tijdens de bijeenkomst waren daar veel opmerkingen en vragen over. Zoals nu ingetekend betekent het voor fietsers een stuk omrijden om vanaf de noordzijde bij het Dorpsplein te komen. “dit brengt het risico met zich mee dat men de hellingbaan gaat gebruiken” en ” dit plan brengt echt met zich mee dat fietsers kortere routes gaan bedenken “. Projectleider van Duuren gaf aan dat hierin richting definitief ontwerp nog gekeken wordt om de route zo kort mogelijk te houden. Het bestuur geeft graag mee dat altijd de kortste route wordt gekozen, tenzij het niet anders kan. Het plantsoen bij het Dorpsplein naast het fietspad is daar een mooi voorbeeld van.

Zowel aan de noord- als zuidzijde komt een hellingbaan naar de tunnel voor minder validen. Ook hierin staat het definitieve ontwerp niet vast en worden inwoners betrokken. Aan de stationskant komt ook een lift naar het perron. In een reportage van Omroep Gelderland vroeg inwoonster Laura van Aalst zich af waarom aan de noordzijde geen lift komt. Dat is nog niet duidelijk. Aan de noordzijde komt ook een voetgangers- en fietsbrug om een verbinding te houden tussen het westelijk en oostelijk deel. Ook hulpdiensten kunnen hier gebruik van maken.

De wegontsluitingen aan de noordzijde zijn, ook voor het bestuur van Dorpsbelang Wolfheze, een zorgpunt. Door de tunnel en het wegvak dat nodig is om 4,5 meter te dalen, verdwijnt de kruising Wolfhezerweg – van Mesdagweg – Johannahoeveweg. Rudi van der Borgt van ProRail gaf aan dat dat echt niet anders kan, vanwege het grote hoogteverschil dat er op die plaats is. Verkeer van het noordoostelijk deel van het dorp kan alleen via de Sara Mansveltweg in en uit. Voor het noordwestelijk deel is dat de Duitsekampweg.

De Sara mansveltweg in wat mindere, maar de Duitsekampweg is in grote mate punt van zorg. De weg wordt door veel verschillende verkeersstromen gebruikt, wandelaars, fietsers, ruiters en auto’s en is straks enige aan- en afvoerroute voor een aantal behoorlijke woonwijken, ook het nieuwe Boven Heide. De presentator pakte dat goed op en uit de antwoorden werd duidelijk dat die boodschap wel is overgekomen. Langere aanrijtijden van hulpdiensten werd niet onderschreven. Van der Borgt: “Er is straks onbelemmerde doorgang onder het spoor door. Dat scheelt 20 minuten gesloten spoorboom per uur.”

Ook de dreiging van uitvoering van twee projecten tegelijkertijd, nieuwbouw Boven Heide en spooronderdoorgang, werd gehoord. Wat die bouw betreft. Die staat gepland voor 2024 – 2025 en gaat zo’n anderhalf jaar duren. Voor snelverkeer is er in die tijd geen passage meer over het spoor mogelijk. Voetgangers, fietsers en hulpdiensten kunnen het spoor wel van noord naar zuid passeren.

Ook over het groen werden vragen gesteld. Streven is zoveel mogelijk bomen te behouden. Het sportveldje en ijsbaantje aan de Van Mesdagweg blijven. Op specifieke vragen van beschermde flora en fauna langs het spoor werd op de avond niet ingegaan.

Dat gold voor meer vragen op de avond. Wel werd aangegeven dat die vragen nog van een antwoord worden voorzien.

Als alles volgens planning verloopt komt eind januari de wijziging van het bestemmingsplan ter inzage en wordt in februari het ontwerp vastgesteld op hoofdlijnen. Daarna volgt het opstellen van het beeldkwaliteitsplan en uitwerken van de deelontwerpen. Hier wordt het dorp bij betrokken in maart en juni 2022. Wethouder Marinka Mulder gaf daarin aan graag de visie van elke inwoner te horen. Het leverde de vraag op of belangverenigingen worden uitgesloten. “Zeker niet, maar ik weet niet welke belangengroep wie vertegenwoordigt. Ik hoor graag de inwoner.” Dat is ook de nadrukkelijke wens van het bestuur van Dorpsbelang Wolfheze. Bedoeling is om het beeldkwaliteitsplan in augustus definitief vast te stellen.

Eind 2022 is het dan tijd voor het opstellen van het programma van eisen en contract met een aannemer. In 2023 kan dan worden gestart met het verleggen van kabels en leidingen, de aanbesteding en het selecteren van de aannemer. Start van de bouw is dan in 2024 met opening van de tunnel eind 2025.

Het is de planning. In alle stadia staat iedereen het vrij zijn of haar zienswijze in te dienen bij officiële procedures.

Meer informatie:
De link naar de online bewonersavond komt binnenkort beschikbaar. Je vindt die dan hier terug.

Tijdens de avond werden beelden geprojecteerd die op de Projectatlas terug te vinden zijn:
Kijk hiervoor en voor andere info op
www.prorail.nl/wolfheze
www.renkum.nl/spoorondergangwolfheze