Dorpsbelang pleit voor breder betrekken dorp bij ondertunneling

Tijdens de digitale raadsontmoeting op 3 februari over de voortgang van de plannen voor de ondertunneling van de spoorwegovergang, heeft Dorpsbelang gepleit voor het breder informeren en betrekken van de inwoners van Wolfheze. De huidige vorm, waarin een select aantal personen en organisaties wordt betrokken is wat het bestuur betreft...

Lees verder

Kerstboom inzameling

Kerstboom inleveren 9 januari 2021

Op zaterdag 9 januari 2021 kun je van 9.00 tot 11.30 uur kerstbomen inleveren bij het speelveld/ijsbaan aan de van Mesdagweg in Wolfheze. Omdat de ingezamelde kerstbomen worden gecomposteerd het verzoek de kerstbomen “schoon” in te leveren, dus zonder kerstversiering, netten of emmers. Je maakt kans op mooie prijzen Helaas...

Lees verder

Kinderlintje voor Valerie van Aalst

Lintje voor 7-jarige Valerie uit Wolfheze

Op 20 november 2020, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, zijn voor het eerst kinderlintjes uitgereikt. Drie jonge inwoners ontvingen de primeur uit handen van kinderburgemeester Julot Hulsebos en burgemeester Agnes Schaap. Ze brachten aan alle 3 een coronaproof verrassingsbezoek om het lintje persoonlijk te overhandigen. Andere...

Lees verder

Bij komst ICE naar Berlijn ongelijkvloerse kruising vrijwel onvermijdelijk

Ondertunneling klein stapje dichterbij

De gemeente heeft Dorpsbelang Wolfheze laten weten dat voortgang is geboekt in de plannen voor de ondertunneling van het spoor. De gemeente heeft samen met ProRail afgelopen jaar gewerkt aan een integraal ontwerp van het gehele stationsgebied. Vanuit de gemeente speelt het project Tunnel, vanuit ProRail speelt de vervanging van...

Lees verder

Open Hofkerk

Oprekken geluidsnorm voor nieuwbouw bij kerk roept vraagtekens op

Op de gemeentepagina in de Rijn en Veluwe van 28 oktober heeft een “Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde Lawijckerhof e.o.” gestaan. Het gaat hier om afwijking van de grenswaarde van de geluidsbelasting op de nieuwbouw bij de Open Hofkerk. Op enkele plaatsen is de geluidsbelasting hoger. Dit wordt veroorzaakt door de...

Lees verder

wolfhezerweg wolfheze

Werkzaamheden Wolfhezerweg 19 oktober van start

Het heeft lang geduurd maar de werkzaamheden aan de Wolfhezerweg gaan nu echt van start. Op 19 oktober begint de Gebr. van Kessel – de aannemer aan wie het werk gegund is door de gemeente – met de aanpak van de weg. Als eerste komt de zuidzijde van het spoor...

Lees verder

12 mei: reparatie rioolputten Wolfhezerweg

Dinsdag 12 mei 2020 worden 2 rioolputten in de Wolfhezerweg in Wolfheze gerepareerd. Uit inspecties blijkt dat de 2 rioolputten in de Wolfhezerweg gerepareerd moeten worden. Om de werking van de riolering te kunnen garanderen, moet dit op korte termijn gebeuren. De reparatie kan niet wachten en kan daarom niet...

Lees verder

Schets invulling Open Hofkerk

Nieuwe invulling Open Hofkerk

Er is een plan om woningbouw te realiseren in de Open Hofkerk in Wolfheze. De Protestantse kerk is onlangs gesloten, net als zalencentrum De Burcht achter de kerk. Ontwikkelaar Schipper Bosch ontwikkelde het plan voor woningbouw, waarbij het kenmerkende kerkgebouw behouden blijft. Instemming Het college van burgemeester en wethouders van...

Lees verder

Inloop onderdoorgang Wolfheze

AANKONDIGING Inloop onderdoorgang Wolfheze De aanpassing aan de spooronderdoorgang Wolfheze heeft grote impact op het dorp. Na het vaststellen van de ontwerpuitgangspunten hebben de gemeente en de provincie de handen in elkaar geslagen om dit complexe en omvangrijke project te realiseren. Prorail is verzocht om de voorbereidingen op te starten....

Lees verder

Boef in de Wijk!

11 december a.s. vanaf 19.00 uur in Wolfheze…. Boef in de Wijk! Helpt u mee de “boef” te vinden? Een vervolg op de Waaks Wandeling van begin dit jaar. U kunt zich aanmelden via lucy.mons@politie.nl! Wat heeft u nodig? een smartphone met whatsapp en Facebook voor de aanwijzingen. Wie kan...

Lees verder

Wolfhezerweg twaalf dagen afgesloten voor autoverkeer

WOLFHEZE – De Wolfhezerweg, tussen de bebouwde kom van Wolfheze en de Amsterdamseweg, gaat van 4 tot en met 15 november dicht voor autoverkeer.  Bron: De Gelderlander De afsluiting is nodig vanwege wegwerkzaamheden. In opdracht van de provincie Gelderland wordt de weg geschikt gemaakt voor verkeer dat ter plekke maximaal...

Lees verder