Overhandiging petitie spoorwegovergang Wolfheze

Magere extra maatregelen spoorwegovergang. Petitie overhandigt

In de een brief aan wethouder Marinka Mulder van de gemeente Renkum, heeft Prorail laten weten welke extra tijdelijke maatregelen worden genomen om de spoorwegovergang veiliger te maken. Volgens de brief zijn de maatregelen die binnenkort worden genomen in  overleg met gemeente en Het Schild vastgesteld. De suggestie van een...

Lees verder

Overhangend groen

Overhangend groen, doe er wat aan

Het is een onderwerp dat jaarlijks wel een keer terugkeert. Overhangend groen langs trottoirs in het dorp. de vraag is heel simpel. Houd je groen langs de openbare weg in bedwang. Kan overhangend groen voor zienden al hinderlijk zijn, voor blinden en slechtzienden zijn het onverwachte obstakels. De geleidestok voelt...

Lees verder

Ontwerp omgevingsvisie ter inzage

Ontwerp-omgevingsvisie Renkum 2040 ter inzage voor inspraak

Het college van burgemeester en wethouders van Renkum maakt bekend dat de ontwerp-‘Omgevingsvisie Renkum 2040’ met ingang van woensdag 29 september 2021 gedurende zes weken, dus tot en met 9 november 2021, ter inzage ligt. Waarom een omgevingsvisie? Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. De...

Lees verder

Impressie spooronderdoorgang

Nieuwsbrief gemeente Renkum spoorwegonderdoorgang

De gemeente Renkum heeft een tweede nieuwsbrief uitgebracht met een update over het project Spooronderdoorgang Wolfheze. In deze nieuwsbrief de stand van zaken, de resultaten van het afgelopen anderhalf jaar en onderzoek naar tijdelijke maatregelen n.a.v. het tragische ongeval op vrijdag 23 juli. jl. Het bestuur van dorpsbelang Wolfheze is...

Lees verder

wandelknooppuntennetwerk banner

12 juli: Denk mee over nieuw wandelknooppuntennetwerk

Houdt u van wandelen en denkt u graag mee over de wandelroutes binnen de gemeente Renkum? Op maandag 12 juli 2021 organiseren we in het gemeentehuis een inloopdag voor het nieuwe wandelknooppuntennetwerk. Deze dag is bedoeld voor inwoners, ondernemers en geïnteresseerden die mee willen denken over de ontwikkeling en/of kennis...

Lees verder

Dorpsbelang pleit voor breder betrekken dorp bij ondertunneling

Tijdens de digitale raadsontmoeting op 3 februari over de voortgang van de plannen voor de ondertunneling van de spoorwegovergang, heeft Dorpsbelang gepleit voor het breder informeren en betrekken van de inwoners van Wolfheze. De huidige vorm, waarin een select aantal personen en organisaties wordt betrokken is wat het bestuur betreft...

Lees verder

Kinderlintje voor Valerie van Aalst

Lintje voor 7-jarige Valerie uit Wolfheze

Op 20 november 2020, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, zijn voor het eerst kinderlintjes uitgereikt. Drie jonge inwoners ontvingen de primeur uit handen van kinderburgemeester Julot Hulsebos en burgemeester Agnes Schaap. Ze brachten aan alle 3 een coronaproof verrassingsbezoek om het lintje persoonlijk te overhandigen. Andere...

Lees verder

Bij komst ICE naar Berlijn ongelijkvloerse kruising vrijwel onvermijdelijk

Ondertunneling klein stapje dichterbij

De gemeente heeft Dorpsbelang Wolfheze laten weten dat voortgang is geboekt in de plannen voor de ondertunneling van het spoor. De gemeente heeft samen met ProRail afgelopen jaar gewerkt aan een integraal ontwerp van het gehele stationsgebied. Vanuit de gemeente speelt het project Tunnel, vanuit ProRail speelt de vervanging van...

Lees verder

Open Hofkerk

Oprekken geluidsnorm voor nieuwbouw bij kerk roept vraagtekens op

Op de gemeentepagina in de Rijn en Veluwe van 28 oktober heeft een “Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde Lawijckerhof e.o.” gestaan. Het gaat hier om afwijking van de grenswaarde van de geluidsbelasting op de nieuwbouw bij de Open Hofkerk. Op enkele plaatsen is de geluidsbelasting hoger. Dit wordt veroorzaakt door de...

Lees verder