Crowdfunding nieuwe duo-fiets Het Schild groot succes

De crowdfunding voor een nieuwe duo-fiets voor Het Schild, woonzorgcentrum voor blinden en slechtzienden in Wolfheze, is een groot succes geworden. Vandaag werd vol trots door een aantal vrijwilligers en bewoners de nieuwe fiets en voorlopige eindstand van de actie gepresenteerd.

Een ritje samen met een vrijwilliger op de duo-fiets, is voor veel blinde en slechtziende bewoners een uitje. Het geeft plezier en ontspanning, in beweging zijn in de buitenlucht, een lekker praatje met de vrijwilliger en soms ook tussendoor een kopje koffie op een terras. Dat uitje waar zoveel bewoners naar uitzien stond flink onder druk toen één van de twee duo-fietsen het begaf. Een nieuwe elektrische duo-fiets kost rond de € 8.700,00. Dat geld was er niet.

Daarom werd een crowdfunding gestart om de nieuwe duo-fiets te kunnen financieren. De respons was hartverwarmend. Het benodigde bedrag werd ruimschoots binnengehaald. Maar liefst € 13.909 werd er tot nu toe gedoneerd. De nieuwe elektrische duo-fiets is halverwege de crowdfunding al besteld en kon vandaag direct in gebruik worden genomen.

Het nog resterende bedrag wordt gereserveerd voor onderhoud en als reserve voor vervanging op termijn van de tweede duo-fiets. Ook deze gaat al een aantal jaren mee en zal een keer vervangen moeten worden.

De crowdfunding loopt nog tot 24 november. Het Schild hoopt op de einddatum voldoende donaties binnen te hebben voor aanschaf van de tweede duo-fiets.

Wie nog wil bijdragen kan de een zelf te kiezen bedrag overmaken op bankrekening NL 31 RABO 0355 0064 99 t.n.v. Stichting het Schild, o.v.v. “sponsoring fiets”. Elk bijdrage is nog steeds welkom.