De vereniging Dorpsbelang Wolfheze bestaat uit leden, waarbij het bestuur wordt gevormd door maximaal 7 inwoners uit Wolfheze. Zij kunnen voor een periode van maximaal 3 maal 3 jaar als bestuurslid worden benoemd, tenzij de leden instemmen met dispensatie op die termijn.

Wij zijn altijd op zoek naar inwoners van Wolfheze die een bestuursfunctie op zich willen nemen. Wanneer het wel en wee van het dorp u aan het hart gaat, help dan mee het bestuur van Dorpbelang Wolfheze op peil te houden en wordt bestuurslid. U kunt u aanmelden door een e-mail te sturen naar info@dorpsbelangwolfheze.nl.

Momenteel bestaat het bestuur uit:

Siny van der Veen

Lawijckerhof 18

hella van den end bestuur vice voorzitter

Hella van den End

Heelsumseweg 26

jakob huizinga bestuur penningmeester

Jakob Huizinga

Wolfhezerweg 60

noortje gihaux secretaris

Noortje Gihaux

Wolfheze 29

Harry Davids bestuurslid

Harry Davids

Johan Stratiuslaan 7

frans van daal bestuurslid

Frans van Daal

Lindeboomlaan 4

julia donkers bestuurslid

Julia Donkers

Wolfhezerweg 81

Aantreden en taakverdeling bestuur:

Elk bestuurslid heeft primair een aantal aandachtsgebieden in de portefeuille. Deze taakverdeling is echter niet “hard”. Bestuursleden pakken elkaars zaken op naar beschikbaarheid en tijd.