Dorpsdelegatie spreekt met Pro Persona over andere invulling terrein

Begin april ontstond rumoer in het dorp vanwege een uitgelekte interne bijeenkomst van Pro Persona, waar een grote herstructurering en invulling van het terrein op de agenda stond.

Mede naar aanleiding daarvan heeft een delegatie uit het dorp, bestaande uit Annemieke Nijeboer van Gemeentebelangen, Frans Kappen commissielid van de VVD, de bestuursleden van Dorpsbelang Wolfheze Hella van den End en Liesbeth Morcus en Erik van Huizen van communicatie van de Gemeente Renkum, overleg gevoerd met vastgoedmanager Diana de Kruijf en communicatieadviseur Inge Noordwijk van Pro Persona.

Bij het overleg stond niet de uitgelekte schets zelf op de agenda. Wel lag het accent op de mogelijke kaders voor de ontwikkeling van het terrein van Pro Persona en de participatie van betrokkenen en inwoners van het dorp. Wat dat laatste betreft organiseert Pro Persona op 12 en 13 juli en op beide dagen op twee tijdstippen: 16.00 -18.00 uur en 19.00 -21.00 uur een wandeling over het terrein, met als doel in gesprek te gaan met inwoners van wolfheze. Er wordt circa 1,5 uur gelopen. Aanmelden is noodzakelijk via het mailadres wolfheze.bouw@propersona.nl o.v.v. Wandeling

Door de impact van de ambities stipte Diana de Kruijf toch globaal de inhoud van de schets aan.

Pro Persona is gevestigd op een prachtig terrein waarbij natuur, rust en ruimte de belangrijkste kenmerken zijn. Het huidige vastgoed is gedateerd en derhalve is er een analyse gemaakt van de kwaliteit en status van de gebouwen. Gekeken is vanuit strategisch oogpunt van Pro Persona en daarbij is rekening gehouden met wat past binnen de visie van de organisatie.

Drie peilers

De volgende drie peilers spelen een hoofdrol en dat is het streven naar:

 1. Levensloop bestendigheid
 2. Toekomstbestendigheid
 3. Balans zorgvragers/zorgdragers

Deze peilers gelden zowel voor Pro Persona, als het dorp.

De conclusie is dat 80% van de huidige bebouwing van Pro Persona niet geschikt is om te vervangen of een herbestemming te geven, met uitzondering van de monumenten. In de nieuwe plannen heeft Pro Persona circa 40% van het terrein in gebruik in het noordwestelijke deel van het huidig gebied.

Pro Persona heeft als doelstelling om samen met een afvaardiging van het dorp in gesprek te gaan met de Gemeente. Het gaat dan over wat past bij het dorp en welke voorzieningen op prijs worden gesteld. Daarvoor wil Pro Persona nog voor de zomervakantie wandelavonden organiseren om met bewoners in gesprek te gaan, op te halen wat er zoal speelt en leeft bij inwoners van Wolfheze en bewoners te informeren.

De wandelingen zijn op 12 en 13 juli en op beide dagen op twee tijdstippen: 16.00 -18.00 uur en 19.00 -21.00 uur. Er wordt circa 1,5 uur gelopen. Aanmelden is noodzakelijk via het mailadres:
communicatie@propersona.nl o.v.v. Wandeling

Pro Persona streeft met de wandelingen naar een betere communicatie met dorp over de plannen.

Tijdspad en fasering

Het te lopen tijdspad en fasering valt uiteen in twee delen:

 1. Het proces van Gemeente
 2. Input ophalen voor participatie

Pro Persona verwacht medio 2023 overeenstemming met de gemeente Renkum te hebben bereikt en zal aansluitend de ontwikkeling starten.

Het is de intentie van Pro Persona om snel door te pakken. Het plan is dan ook om nog voor de zomer te starten van de wandelingen. Het doel van deze wandelingen is “leer ons Wolfheze kennen” en “wat is Wolfheze eigenlijk”?

Tijdens de wandelingen wordt input opgehaald om de onderwerpen van participatie te bepalen. De verwachting is dat dit de drie volgende aspecten zijn waarbij inwoners enige invloed kunnen uitoefenen.

 1. Voorzieningen
 2. Inrichting
 3. Groen

Wellicht dat in een later stadium een gesprek gepland wordt met een stedenbouwkundige en landschaparchitect en betrokken bewoners. Ook is het te overwegen dat de Gemeente het dorp helpt en ondersteunt bij communicatie en participatie.

De volgende afspraken zijn gemaakt:

 • Voor de zomer worden enkele momenten gepland door Pro Persona voor een wandeling
 • Pro Persona zal deur aan deur een flyer verspreiden
 • Pro Persona maakt een speciaal mailadres voor communicatie over dit onderwerp
 • Aan het einde van de rondgang zal worden bepaald op welke thema’s er inspraak kan zijn, welke vragen er beantwoord moeten worden en met welke bewoners het participatietraject wordt ingegaan.