Algemene ledenvergadering Dorpsbelang Wolfheze

voorzittershamer

Evenement details

  • dinsdag | 7 november 2023
  • 20:00 - 22:00
  • SV Wodanseck, Duitsekampweg 45, Wolfheze

Op dinsdag 7 november om 20.00 uur houdt Dorpsbelang Wolfheze een Algemene Ledenvergadering in de kantine van SV Wodanseck. Inloop is vanaf 19:45 uur, start om 20.00 uur.

Zoals ik in de jaarvergadering in april al heb aangegeven, stop ik met het voorzitterschap bij de dorpsvereniging. Ik, en met mij het hele bestuur, is blij dat Frans van Daal zich kandidaat wil stellen als nieuwe voorzitter. Hiervoor is echter goedkeuring van de leden nodig. Daarom wordt een extra Algemene Ledenvergadering gehouden.

Ook secretaris Noortje Giheaux heeft aangegeven te gaan stoppen en ook Hella van den End stopt na deze termijn (april 2024). Het bestuur is dan ook op zoek naar nieuwe bestuursleden, zeker een secretaris.

We hopen op een grote opkomst!

Namens het bestuur,

Siny van der Veen, voorzitter

Agenda Algemene ledenvergadering Dorpsbelang Wolfheze e.o.

Welkom vanaf 19.45 uur met koffie/thee

  1. Bestuurszaken
    • Aftredend Siny van der Veen
    • Kandidaatstelling voorzitter Frans van Daal
  2. Actuele onderwerpen” die Wolfheze betreffen

Afsluiting met drankje

Voordracht nieuw bestuurslid

Volgens de statuten van de vereniging kan elk lid een voordracht doen voor een nieuw bestuurslid. Wilt u iemand voordragen? Stuur de voordracht dan, vergezeld van minimaal vijf handtekeningen van leden, voor maandag 31 oktober naar: Dorpsbelang Wolfheze, Lawijckerhof 18, 6874 AT Wolfheze.