Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang Wolfheze

Algemene ledenvergadering Dorpsbelang Wolfheze

Evenement details

 • dinsdag | 25 april 2023
 • 20:00 - 22:00
 • Feesttent aan Van Mesdagweg

Het bestuur van Dorpsbelang Wolfheze nodigt al haar leden van harte uit voor de algemene ledenvergadering. Deze wordt op dinsdag 25 april gehouden in de feesttent van de Oranjevereniging op het plein aan de Van Mesdagweg. Inloop is vanaf 19:45 uur, start om 20.00 uur.

Naast de gebruikelijke agenda, waarin de jaarstukken en financiële verantwoording en af- en toetredende bestuursleden aan de orde komen, is er na de pauze ruimte voor diverse sprekers die uitgenodigd gaan worden over actuele thema’s.

We hopen op een grote opkomst!

Namens het bestuur,

Siny van der Veen, voorzitter

Agenda Jaarvergadering Dorpsbelang Wolfheze e.o.

Welkom vanaf 19.45 uur met koffie/thee

 1. Opening jaarvergadering
  • Terugblik 2022 ( waaronder totstandkoming nieuwe koers)
 2. Bestuurszaken
  • Aftredend bestuursleden
  • Oproep nieuwe bestuursleden
 3. Financiën
  • Financieel verslag 2022 en begroting 2023
  • Kascommissie
  • Nieuwe kascommissie
 4. Pauze
 5. Diverse sprekers die uitgenodigd gaan worden over actuele thema’s

Afsluiting met drankje

Jaarstukken en bestuur

De stukken voor de jaarvergadering vindt u binnenkort op deze site.

Volgens de statuten van de vereniging kan elk lid een voordracht doen voor een nieuw bestuurslid. Wilt u iemand voordragen? Stuur de voordracht dan, vergezeld van minimaal vijf
handtekeningen van leden, voor maandag 11 april aanstaande naar: Dorpsbelang Wolfheze, Lawijckerhof 18, 6874 AT Wolfheze.