Algemene Ledenvergadering Oranjevereniging Wolfheze

Jaarvergadering

Evenement details

 • vrijdag | 27 januari 2023
 • 20:30 - 22:00
 • Wodanseck, Duitsekampweg 45, Wolfheze

Traditie getrouw, als de Oranjevereniging Wolfheze is, start het jaar met de algemene ledenvergadering. Ook zoals altijd op de laatste vrijdag van januari, de 27ste. Iedereen is vanaf 20.00 welkom bij Wodanseck. Start is stipt om 20.30.

De agenda is als volgt:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag jaarvergadering 2022 en het Jaarverslag
 4. Financieel jaarverslag 2022 met toelichting van de kascontrolecommissie
 5. Bestuurssamenstelling:
  • Aftredend:
   • Annemarie van Weelden (bestuurslid)
   • Servi Orbons (voorzitter) functie is vooralsnog vacant
 1. Programma 2023
 2. Begroting 2023
 3. Vernieuwing logo Oranjevereniging
 4. Rondvraag en sluiting

 

De (concept) notulen van de ledenvergadering en het jaarverslag 2022, de jaarrekening 2022 en de begroting voor 2023 zijn te vinden op de website van de Oranjevereniging Wolfheze. We hopen veel leden op onze ledenvergadering te mogen verwelkomen.

Verder nog aandacht voor 2 oproepen:

Nieuwe bestuursleden

Afgelopen bestuursvergadering heeft voorzitter Servi Orbons aangegeven te gaan stoppen met die rol. Dat vinden we natuurlijk heel jammer, want als vereniging hebben we toch echt een voorzitter nodig. Bij deze dus een oproep, wil je je inzetten voor Wolfheze, en specifiek voor de Oranjevereniging, meld je dan aan bij info@oranjeverenigingwolfheze.nl, of neem direct contact op met één van de bestuursleden om te bespreken wat de rol van voorzitter precies inhoudt.

Daarnaast zoeken we ook nog uitbreiding van het bestuur. We organiseren veel activiteiten voor de jeugd van Wolfheze. Helaas hebben we maar één bestuurslid die kinderen in die doelgroep heeft. Graag zouden we de jeugd nóg meer vertegenwoordigd willen zien door nog een ouder in het bestuur. Ook zijn we ook op zoek naar bruisende bestuursleden met nieuwe ideeën voor de Oranje activiteiten.

Bron: Oranjevereniging Wolfheze