Herdenkingsconcert en -theatervoorstelling Blik Terug

Blik Terug

Evenement details

  • zaterdag | 14 september 2024
  • 19:00 - 21:00
  • Openluchttheater De Klaproos

De muziek- en theatervoorstelling Blik Terug komt terug. Tenminste, als in de komende vier à vijf maanden voldoende financiële middelen worden vergaard. In 2019 is de voorstelling opgevoerd in een uitverkochte Klaproos. Het verhaal belicht de Airborne vanuit het Wolfhezer perspectief, waarbij het bombardement op het dorp en het leed daarna centraal staan.

In de voorstelling speelden veel amateurmuzikanten en -acteurs uit Wolfheze mee. Ook de hoogste groepen van de basisschool speelden een rol. Het gezelschap werd aangevuld met professionele muzikanten en acteurs. Iedereen was lovend over de voorstelling en sprak toen al dat het jammer was dat het bij een eenmalige opvoering bleef.

Aanleiding voor een hernieuwde opvoering is de 80ste herdenking van de Airborne in september 2024.

Het idee is de voorstelling Blik Terug te combineren met de Wolfheze Airborne Xperience (WAX), een samenwerkingsverband van Dorpsbelang Wolfheze, de Oranjevereniging Wolfheze en het Airborne Comité.

De exacte invulling van het programma moet nog vorm krijgen, maar gedacht wordt aan een maaltijd vóóraf en een drankje na afloop van de voorstelling. Vanzelfsprekend wordt de inhoud nog afgestemd met de betrokken partijen.

Het event zal plaatsvinden op zaterdag 14 september 2024. De onderdelen van het programma zijn ook afzonderlijk te bezoeken.

Voor het realiseren van de voorstelling alleen, zal naar verwachting ca. €25.000.- nodig zijn. Hiervoor zal bij gemeente en provincie subsidie aangevraagd worden. Daarnaast zal, net als in 2019, een beroep gedaan worden op sponsoren en particuliere giften. Extra inkomsten worden ook verworven door een (bescheiden) entree voor de voorstelling te heffen.

Wie financieel een steentje wil bijdragen kan een bedrag overmaken naar NL22 ABNA 0515 4467 18 t.n.v. Vereniging Dorpsbelang Wolfheze e.o. onder vermelding van “Blik Terug 2024”.

Tickets

Tickets voor de voorstelling komen in de loop van 2024 beschikbaar.