Inloopbijeenkomst zonneveld

Inloopbijeenkomst zonnevelden 7 maart 2024

Evenement details

  • donderdag | 7 maart 2024
  • 18:30 - 20:30
  • SV Wodanseck, Duitsekampweg 45, Wolfheze

Op 7 december 2023 heeft de gemeente Renkum de ‘Selectieleidraad zonne-energie’ gepubliceerd. Naar aanleiding van die publicatie over zonnevelden in onze gemeente zijn er verschillende vragen gesteld door inwoners.

Om u goed te informeren over de ontwikkelingen rondom zonnevelden organiseert de gemeente Renkum op donderdag 7 maart 2024 een inloopbijeenkomst in het clubgebouw van SV Wodanseck aan de Duitsekampweg 45 in Wolfheze. U bent die avond tussen 18.30 uur tot 20.30 uur van harte welkom om binnen te lopen voor uitleg.

Programma inloopbijeenkomst

Tijdens de inloopbijeenkomst krijgt u onder andere uitleg over:

  • waarom de gemeente zich inzet voor een zonneveld;
  • welke beslissingen de gemeenteraad in de afgelopen jaren heeft
    genomen;
  • de laatste ontwikkelingen;
  • de Selectieleidraad zonnevelden.

Het is tijdens de inloopbijeenkomst niet mogelijk om uw inbreng te geven voor een zonneveld. Dat kan pas als er, op basis van de Selectieleidraad zonnevelden, een concreet plan voor een zonneveld is geselecteerd. Tijdens de inloopbijeenkomst hoort u hoe het proces de komende periode verder gaat en wanneer u uw wensen en ideeën om een zonneveld beter te maken met de gemeente kunt delen.

Dorpsbelang Wolfheze is ook aanwezig om uw reactie te vernemen en uitleg te geven over de dorpspeiling die zij na de bijeenkomst zal gaan uitzetten.