Online jaarvergadering Dorpsbelang Wolfheze

Jaarvergadering 2021

Evenement details

  • donderdag | 15 april 2021
  • 20:00 - 22:00
  • FreeDeelname

In navolging van de Oranjevereniging Wolfheze houdt Dorpsbelang Wolfheze op donderdag 15 april een online Algemene Ledenvergadering. Daarin worden niet alleen de stukken jaarstukken over 2020, maar ook die van 2019 besproken. Door de afgekondigde lockdown in maart 2020 is de jaarvergadering, die in april vorig jaar in de feesttent van de Oranjevereniging gehouden zou worden, niet doorgegaan. Nogmaals een jaarvergadering schrappen vindt het bestuur niet wenselijk. De jaarvergadering begint om 20.00 uur.

Wie de vergadering bij wil wonen kan zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@dorpsbelangwolfheze.nl. De jaarstukken worden dan toegezonden en tevens de link om de vergadering bij te kunnen wonen. Het bestuur realiseert zich dat een online vergadering voor sommigen lastig kan zijn, maar ziet geen mogelijkheid om fysiek een bijeenkomst te houden.

Door de huidige maatregelen is het voor het bestuur lastig een concreet jaarplan te presenteren, zeker als het gaat om bevordering van onderling contact en sociale samenhang. We hopen dat de zomer weer mogelijkheden biedt om elkaar echt te ontmoeten.

Bestuurssamenstelling; (her)verkiesbaarheid 2020 en 2021:

  • Noortje Gihaux zou zich in de jaarvergadering 2020 herkiesbaar stellen voor een derde termijn. Door corona kon deze vergadering niet doorgaan. Haar herverkiezing voor dat jaar wordt in de jaarvergadering 2021 alsnog voorgelegd.
  • Jakob Huizinga stelt zich in de jaarvergadering 2021 herkiesbaar voor een tweede termijn.
  • Hella van den End stelt zich herkiesbaar voor een vierde termijn. Tijdens de jaarvergadering wordt dispensatie op de statuten gevraagd aan de leden.
  • Julia Donkers  en Harry Davids nemen afscheid als bestuurslid. We gaan dan ook op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Volgens de statuten van de vereniging kan elk lid een voordracht doen voor een nieuw bestuurslid. Als u iemand wilt voordragen, stuur de voordracht dan, vergezeld van minimaal vijf handtekeningen van leden, voor maandag 5 april aanstaande naar: Dorpsbelang Wolfheze, Lawijckerhof 18, 6874 AT Wolfheze

Jaarstukken: