Onthulling monument Glider Pilots

Nieuw monument Glider Pilots

Evenement details

  • vrijdag | 16 september 2022
  • 13:30 - 14:30
  • Glidervliegtuig, ingang camping Lindenhof, Wolhezerweg 111, Wolfheze

Op vrijdag 16 september om 13.30 uur wordt bij het Glidervliegtuig bij de ingang van camping Lindenhof in Wolfheze een nieuw monument onthuld, specifiek ter herdenking van de Glider Pilots.

Waarom een Glider Pilot Regiment monument?
Op 17 september 1944 startte Operatie Market Garden en namen meer dan 1300 Glider Pilots deel aan deze operatie. Drie dagen lang landden ze hun zweefvliegtuigen bij Nijmegen en Arnhem. De operatie zou rampzalig mislopen, waarbij alle elementen van de British Airborne bij Arnhem bijzonder zware verliezen leden. Alleen al van het Glider Pilot Regiment sneuvelden tijdens of na de slag 229 mannen en werden ongeveer 480 krijgsgevangenen gemaakt.

Ik denk dat een deel van een brief van een familielid van een zweefvlieger zal uitleggen waarom het belangrijk is om een ​​monument voor de GPR op te richten:
“Kijken naar de rol van de Glider Pilots in Arnhem, Oosterbeek en omgeving belichaamt dit. Ze vervoerden de meeste manschappen en uitrusting van de 1st Airborne Division. Ze vochten in bijna elk gebied, van de landingszones bij Wolfheze tot de brug bij Arnhem, en alles daartussenin. Ze leden het hoogste aantal slachtoffers van alle eenheden.

Maar elk jaar als ik door Oosterbeek loop en kijk naar de andere monumenten die zijn gewijd aan de zeer dappere mannen van andere eenheden, word ik getroffen door de afwezigheid van een ter nagedachtenis aan het Glider Pilot Regiment.

Ik weet dat de andere familieleden van Glider Pilots en ik dankbaar zijn voor wat ze hebben geprobeerd te doen en de offers die ze hebben gebracht. Ik weet dat de vele Nederlanders die ik elk jaar bij de herdenkingen ontmoet even dankbaar zijn.

Ik hoop dat u in de Raad ook uw dankbaarheid zult tonen voor wat deze mannen hebben doorgemaakt met het simpele gebaar om toestemming te verlenen voor de installatie van een monument ter ere van het Glider Pilot Regiment. Door dit te doen, bedank je niet alleen deze mannen voor hun acties in 1944, maar zorg je er ook voor dat toekomstige generaties in Nederland, het VK en daarbuiten deze ongelooflijke piloten en de offers die ze voor ons allemaal hebben gebracht nooit vergeten.”

  • Bar camping Lindenhof open van 9.00 tot 00.00.

On Friday, September 16 at 1.30 pm, a new monument will be unveiled at the Glider Plane at the entrance of camping Lindenhof in Wolfheze, specifically to commemorate the Glider Pilots.

Why a glider Pilot Regiment monument?
I7 September 1944, Operation Market Garden started and over 1300 Glider Pilots took part in this operation. Over three days they landed their gliders near Nijmegen and Arnhem. The operation was to go disastrously wrong, with all elements of the British Airborne at Arnhem suffering particularly heavy casualties. Out of the Glider Pilot Regiment alone, 229 men were killed during or after the battle and around 480 men were taken as prisoners of war.

I think a part of a letter sent by a relative of a glider pilot will explain why it is important to erect a monument for the GPR:

“Looking at the Glider Pilots’ role in Arnhem, Oosterbeek and the surrounding areas epitomises this. They transported the majority of men and equipment of 1st Airborne Division. They fought in almost every area from the landing zones at Wolfheze to the bridge at Arnhem, and everywhere in between. They suffered the highest casualty rate of any unit.

Yet, every year when I walk around Oosterbeek and look at the other monuments dedicated to the very brave men of other units, I am struck by the absence of one commemorating the Glider Pilot Regiment.

I know that the other relatives of Glider Pilots and I are grateful for what they tried to do and the sacrifices they made. I know the many Dutch people who I meet at the commemorations each year are equally as grateful.

I hope that you on the Council will also demonstrate your gratitude for what these men went through with the simple gesture of granting permission for a monument dedicated to the Glider Pilot Regiment to be installed. By doing this, you will not only be thanking these men for their actions in 1944 but also ensuring that future generations in the Netherlands, the UK and beyond never forget these incredible pilots and the sacrifices they made for all of us.”

  • Bar camping Lindenhof opens from 9.00 to 00.00.