Faillissement woonzorgcentrum Het Schild

Donderdag 2 juni heeft de Rechtbank Gelderland te Zutphen het faillissement uitgesproken van woonzorgcentrum Het Schild. Het Schild is een gespecialiseerd kleinschalig woonzorgcentrum dat huisvesting en zorg biedt aan blinde en slechtziende senioren. De organisatie kan niet aan haar verplichtingen voldoen.

De financiële positie van Het Schild was slecht omdat de inkomsten niet toereikend zijn voor de exploitatie en de specialistische zorg die wordt geleverd. De zorgcontinuïteit voor de bewoners krijgt nu de volle aandacht; de voorkeur gaat uit naar oplossingen waarbij bewoners op de locatie Het Schild kunnen blijven wonen. Bij Het Schild werken 110 medewerkers.

In de afgelopen twee jaren zijn de toekomstmogelijkheden voor Het Schild onderzocht. Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de bedrijfsvoering. Ook zijn gesprekken gevoerd met drie zorgorganisaties om te komen tot een fusie of overname. Deze gesprekken waren niet vruchtbaar. De organisatie is te klein om zelfstandig te kunnen voortbestaan.