Herontwikkeling Pro Persona update oktober 2022

Afgelopen zomer hebben inwoners van Wolfheze meegewandeld over het terrein van Pro Persona. Zij hebben toen laten weten waarom een herontwikkeling van het terrein noodzakelijk is voor Pro Persona en dat een gedeelte van het terrein wordt verkocht voor woningbouwontwikkeling.

In de komende jaren wordt het terrein van Pro Persona een omgeving waarin wonen, zorg, werken, voorzieningen, dagbesteding, natuur en vrijetijdsbesteding gaan samenkomen. U kunt hier als inwoner over meepraten en uw inbreng geven. Samen met u wil Pro Persona denken over de kansen en voordelen die hieruit kunnen ontstaan voor het dorp, de bewoners en voor Pro Persona.

Grote belangstelling wandelingen

Met plezier kijken we terug op de grote belangstelling die er was voor de zomerse wandelingen, als voorbereiding op een participatietraject. Wij hebben goede gesprekken met u gehad en hebben veel interessante suggesties, leuke ideeën en mogelijke aandachtspunten ontvangen, waarvoor veel dank. Zo zijn er al veel ideeën over gezamenlijke nieuwe voorzieningen gegeven, zoals een medisch centrum of een supermarkt.
Diverse mensen hebben zich opgegeven om deel te nemen aan een klankbordgroep. Deze gespreksgroep kan straks samen met de Gemeente Renkum en Pro Persona meedenken over de toekomst van het terrein. De thema’s waarover meegedacht kan worden, zijn op dit moment nog niet bekend.

Stand van zaken

Inmiddels is de zomervakantie voorbij en is het tijd om een update te geven. Onlangs hebben we de eerste gesprekken met de Gemeente Renkum weer gehad. De gemeente heeft zeer recent een programmamanager en een omgevingsmanager aangesteld, dus het projectteam is nu compleet. De komende periode gebruiken we om de planning voor de komende tijd te maken en het participatietraject op te starten. Ook gaan we de klankbordgroep formeren en contact opnemen met de mensen die zich hiervoor opgaven. We infomeren u later hoe dit traject er precies uit gaat zien.

Nieuwsbrief

Dit soort herontwikkelingstrajecten duren over het algemeen lang, zelfs vaak meerdere jaren. Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden gaan we nieuwsbrieven versturen. Het streven is om dit eens per twee maanden te doen. We werken op dit moment hard aan de eerste nieuwsbrief!

Heeft u in de tussentijd vragen of suggesties? Stuur dan een e-mail naar: wolfheze.bouw@propersona.nl.

Bron: Pro Persona