Het is genoeg, niet langer dralen met aanpak spoorwegovergang Wolfheze

Wolfheze – Het is genoeg. Het tragische ongeval op de spoorwegovergang in Wolfheze, waarbij afgelopen vrijdag een bewoner van het woonzorgcentrum voor blinden en slechtzienden het Schild om het leven kwam, bewijst opnieuw hoe onveilig de spoorwegovergang in het dorp is. Het dorp is boos en geschokt, veel inwoners zagen het ongeval gebeuren. Het bestuur van Dorpsbelang Wolfheze wil dan ook dat er veel meer vaart wordt gemaakt om een einde te maken aan de onveilige situatie.

De aanpak van de spoorwegovergang speelt al tientallen jaren. De overweg op de lijn Arnhem – Utrecht is breed en vaak dicht. Zeker voor mensen die slecht ter been zijn is het een bijna onneembare barrière. Nog maar twee jaar geleden overleefde een inwoner van Wolfheze die met een rollator de spoorweg overstak het doordat hij op het allerlaatste moment door een andere inwoner van het spoor af werd getrokken. Het leidde er toe dat in 2020, na tien jaar druk vanuit de dorpsvereniging, een aanpassing aan de spoorwegovergang werd gedaan. Er werd een vluchtplaats midden op de overgang gecreëerd waar mensen die niet in één keer kunnen oversteken kunnen wachten. Niet volgens het oorspronkelijke plan met spoorbomen in het midden en verbreding van de overweg, maar een sobere variant. Reden hiervoor was het plan voor ondertunneling van het spoor en daarmee samenhangend de investering voor een tijdelijke verbetering. Het heeft niet mogen baten, dit keer ging het vreselijk mis.

Er ligt een plan voor ondertunneling van het spoor. Bij de gemeenteraad van Renkum is het ontwerp al twee keer gepresenteerd. Prorail geeft echter aan dat uitvoering niet voor wordt 2025 verwacht. Het bestuur van Dorpsbelang Wolfheze vindt dit onacceptabel. Als alle partijen – Prorail, Rijk, provincie Gelderland en gemeente Renkum – echt willen, dan moet dat sneller kunnen. Het bestuur zal hier dan ook bij alle partijen op aandringen.

Ondertussen is door een dorpsbewoner een online petitie gestart (https://spoorwegovergangwolfheze.petities.nl/) om betrokken partijen te manen tot actie over te gaan, desnoods een tussentijdse verbetering van de veiligheid van de huidige spoorwegovergang volgens het oorspronkelijke plan. Het bestuur van Dorpsbelang Wolfheze ondersteunt deze petitie, maar wil vooral inzetten op het zo snel mogelijk realiseren van de ondertunneling zodat de spoorwegovergang kan worden opgeheven. Dat is de enige veilige oplossing om dit soort tragische ongevallen te voorkomen.