Het Schild zoekt aansluiting bij sterke zorgpartner

Het Schild, woonzorgcentrum voor blinden en slechtzienden in Wolfheze, gaat op zoek naar een geschikte zorgpartner om zich bij aan te sluiten. Het Schild vervult met zijn bijzondere kennis en ervaring een onmisbare rol in de zorg voor blinde en slechtziende senioren. Tegelijkertijd heeft de organisatie al langer financiële en kwaliteitsproblemen en dat brengt het voortbestaan van de organisatie in gevaar.

Het bestuur en de Raad van Toezicht zien concrete mogelijkheden voor behoud van de identiteit, een goede zorgkwaliteit en een gezonde financiële huishouding als daarvoor een geschikte, sterke partner wordt gevonden. Daarmee kan Het Schild zijn zorg voor blinde en slechtziende senioren blijven vervullen.
Het onderzoek naar en de besluitvorming over aansluiting bij een geschikte zorgpartner zal de komende maanden op een zorgvuldige manier gestalte krijgen. Dat gebeurt in nauwe samenspraak met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de Huurderscommissie, Stichting Beheer Het Schild en Menzis Zorgkantoor.

We kunnen ons voorstellen dat dit bericht bij bewoners, verwanten en medewerkers vragen kan oproepen en wellicht leidt tot zorgen. We streven ernaar om binnen een aantal maanden meer duidelijkheid te hebben en zullen telkens als dat kan nadere informatie geven. De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) is op de hoogte van het voornemen.

Bron: Het Schild