Informatiebijeenkomst Willemsen Naaldhout

De projectontwikkelaar noemt het Boven Heide. In het dorp staat het beter bekend als Willemsen Naaldhout. Het terrein aan de Duitsekampweg dat al jaren op de rol staat voor woningbouw. Ontwikkelaar van Wanrooij heeft via een brief aan omwonenden en op haar site een online informatiebijeenkomst aangekondigd op donderdag 9 december aanstaande om 19.30 uur. Aanmelden kan via deze link.

Op basis van de site van de ontwikkelaar en brief aan omwonenden hieronder de achtergrondinformatie. Onderaan dit bericht vind je links naar bv. het beeldkwaliteitsplan.

Op de voormalige Houtzagerij Willemsen ontwikkelt Van Wanrooij-Van Schijndel Bouw en Ontwikkelingsmaatschappij BV 50 woningen in project Boven Heide. Er is gestart met de voorbereidingen van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het definitieve inrichtingsplan in overleg met de gemeente. We hopen in de loop van 2022 te starten met de verkoop.

Online informatiebijeenkomst
Graag informeren we de omwonenden over de plannen voor de woningbouwlocatie door middel van een informatiebijeenkomst. Omdat het door de huidige coronamaatregelen niet mogelijk is fysiek bij elkaar te komen, organiseren we op donderdag 9 december om 19:30 uur een online informatiebijeenkomst.

Wat wordt er besproken?
Tijdens de informatiebijeenkomst geven we een toelichting op de huidige stand van zaken.

Hoe kun je deelnemen aan de online informatiebijeenkomst?
Je kunt t/m 7 december aanmelden voor de online informatiebijeenkomst via dit aanmeld formulier. Na aanmelding ontvang je kort voor aanvang van de bijeenkomst een link naar Microsoft Teams. Via deze link kun je op 9 december om 19:30 uur deelnemen aan de bijeenkomst.

Ben je niet in de gelegenheid om de online bijeenkomst bij te wonen of wil je deze op een later moment nog een rustig terugkijken? Een opname van de online bijeenkomst is na afloop online te bezichtigen via deze pagina.

Stedenbouwkundig plan en het concept beeldkwaliteitsplan
Het stedenbouwkundig plan en het concept van het beeldkwaliteitsplan liggen ter inzage. Tot donderdag 23 december 17:00 uur kun je reageren op zowel het stedenbouwkundig plan als het concept beeldkwaliteitsplan via dit reactie formulier.

Hierna worden het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan verder afgemaakt met inachtneming van de binnengekomen reacties. Naar verwachting wordt de bestemmingsplanprocedure in het eerste kwartaal van 2022 opgestart. Daarna ben je opnieuw in de gelegenheid om te reageren en eventueel een zienswijze in te dienen op het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan. Meer informatie hierover volgt te zijner tijd.

Achtergrondinformatie project
In 2010 is door de gemeenteraad het stedenbouwkundig kader voor het woningbouwplan Wolfheze Boven Heide aan de Duitsekampweg met 50 woningen vastgesteld. Het plan was toen nog bekend onder de naam Wolfheze Willemsen Naaldhout, een verwijzing naar de voormalige houtzagerij die op het terrein gevestigd was.

In oktober 2017 is er in toenmalige De Burcht een informatiebijeenkomst geweest waar de stand van zaken van de woningbouwontwikkeling is toegelicht. Hierna zijn de bouwplannen verder uitgewerkt;

  • Er is een compensatieplan gemaakt voor de aanwezige beschermde diersoorten (zandhagedis, ringslang en hezelworm);
  • De afspraken over de woningbouwprogrammering, duurzaam bouwen en energie zijn aangepast naar de actualiteit;
  • Er is een vergunning Natuurbeschermingswet stikstof voorbereid en verkregen;
  • De hoofdopzet voor het inrichtingsplan van de openbare ruimte (met onder andere de noodontsluitingsroute langs het spoor) is uitgewerkt.

Links naar documenten etc.

  1. Stedenbouwkundigplan [PDF, 497 Kb]
  2. Beeldkwaliteitplan (Concept versie) [PDF, 26,2 Mb]
  3. Aanmeld formulier online informatiebijeenkomst
  4. Reactie formulier Stedenbouwkundigplan en concept beeldkwaliteitsplan
  5. Vraag en antwoord formulier

Bron: Van Wanrooij