Lidmaatschap Dorpsbelang in 2020 naar € 7,50

De lidmaatschapsbijdrage voor Dorpsbelang Wolfheze gaat in 2020 naar € 7,50. In de ledenvergadering van maart dit jaar is het voorstel tot verhoging van de bijdrage goedgekeurd.

De vereniging staat er financieel gezond voor, maar de afgelopen paar jaar wordt wel langzaam ingeboet op de reserves. Om ook in de toekomst dorpsinitiatieven financieel te ondersteunen en eigen activiteiten te bekostigen is een vergroting van de inkomsten noodzakelijk. Waar mogelijk wordt ook een beroep gedaan op subsidiemogelijkheden, maar de lidmaatschapsbijdrage vormt de belangrijkste bron van inkomsten.

Dit penningmeester doet overigens een dringend beroep op leden die hun bijdrage voor dit jaar nog niet hebben betaald, om deze over te maken op bankrekening NL22 ABNA 0515 4467 18 t.n.v. Vereniging Dorpsbelang Wolfheze e.o. onder vermelding van “lidmaatschapsbijdrage” en uw naam en adres. De bijdrage bedraagt dit jaar nog € 6,00.

Bent u nog geen lid, maar wilt u dat wel worden, stuur dan een e-mail naar: penningmeester@dorpsbelangwolfheze.nl en vermeld daarin uw NAW gegevens en in het onderwerpvak ‘lidmaatschapsaanmelding’, of doe een briefje in de bus van Lawijckerhof 18 en zet daarop ‘lidmaatschapsaanmelding’ en uw naam, adres, telefoonnummer en evt. e-mailadres.