Een zeer groot deel van de huishoudens in Wolfheze maakt het werk van Dorpsbelang Wolfheze mogelijk door lid te zijn van de vereniging. Het lidmaatschapsbedrag wordt jaarlijks in de ledenvergadering vastgesteld. De bijdrage is in 2024 € 7,50 per huishouden.

Lid worden:
Maak € 7,50 over op: NL22 ABNA 0515 4467 18 t.n.v. Vereniging Dorpsbelang Wolfheze e.o. onder vermelding van lid 2024 en uw naam, adres en e-mailadres. U bent dan direct lid tot wederopzegging.

Bedankt dat u lid wilt worden!