Een zeer groot deel van de huishoudens in Wolfheze maakt het werk van Dorpsbelang Wolfheze mogelijk door lid te zijn van de vereniging. Het lidmaatschapsbedrag wordt jaarlijks in de ledenvergadering vastgesteld. De bijdrage is in 2019 € 6,00 per huishouden (in 2020 verhoogd naar € 7,50).

Stuur een e-mail naar: info@dorpsbelangwolfheze.nl en vermeld daarin uw NAW gegevens en in het onderwerpvak ‘lidmaatschapsaanmelding’
Doe een briefje in de bus van Lawijckerhof 18 en zet daarop ‘lidmaatschapsaanmelding’ en uw naam, adres, telefoonnummer en evt. e-mailadres.

Het is ook mogelijk om onderstaand formulier in te vullen

Bedankt dat u lid wilt worden!