Magere extra maatregelen spoorwegovergang. Petitie overhandigt

In de een brief aan wethouder Marinka Mulder van de gemeente Renkum, heeft Prorail laten weten welke extra tijdelijke maatregelen worden genomen om de spoorwegovergang veiliger te maken. Volgens de brief zijn de maatregelen die binnenkort worden genomen in  overleg met gemeente en Het Schild vastgesteld. De suggestie van een traplift in de huidige tunnel wordt niet overgenomen. Het bestuur van Dorpsbelang is op zich blij dat extra maatregelen worden genomen, maar acht ze wel aan de magere kant.

Op dezelfde dag overhandigde Wolfhezenaar Laura Willebrand aan burgemeester Agnes Schaap en wethouder Marinka Mulder de 830 handtekeningen van de petitie die was opgesteld naar aanleiding van het dramatische ongeluk op 23 juli. Laura liet aan Omroep Gelderland weten teleurgesteld te zijn dat de traplift er niet komt.

Hieronder de volledige tekst van de brief aan de wethouder met een opsomming van de maatregelen en argumenten om bepaalde maatregelen niet te nemen.

Geachte mevrouw Mulder, Beste Marinka,

In de afgelopen periode hebben wij meerdere malen contact gehad over de aanpak van de spoorwegovergang in Wolfheze. In 2025 wordt de onderdoorgang opgeleverd. In aanloop naar deze definitieve oplossing is in 2020 reeds een aantal maatregelen opgeleverd. Deze maatregelen zijn in samenspraak met ‘Het Schild’ bepaald.

Nadat het noodlottige ongeval heeft plaatsgevonden is het overleg geïntensiveerd. We hebben gezamenlijk gekeken naar de situatie en nagedacht over maatregelen die we kunnen nemen om de situatie tot aan de oplevering van de onderdoorgang verder te verbeteren, met name voor de bewoners van Het Schild.

Maatregelen die tijdens eerder overleg zijn geopperd, waarvoor ProRail adviseert die niet toe te passen:

 • De mogelijkheid verkennen om in de huidige voetgangerstunnel een traplift te realiseren.
  • De tunnel is erg smal en met het aanbrengen van trapliften wordt de loopruimte beperkt. Ook betekent een traplift een obstakel voor slechtzienden en lijkt daarnaast geen praktische oplossing voor gebruikers met een rollator. Daarnaast blijkt een traplift storingsgevoelig voor vandalismeen weersomstandigheden, terwijl voor een goede ontsluiting een 24/7 functionerende traplift op beide trappen noodzakelijk is.
 • Het versmallen van de gleuf naast de spoorstaaf op de overweg.
  • Om dit verantwoord te doen is het nodig om de volledige overwegbevloering te vervangen. Dit is een zeer ingrijpende en kostbare maatregel, die onder andere vanwege een benodigde buitendienststelling ook niet op korte termijn gerealiseerd zou kunnen worden.

In overleg met gemeente en Het Schild is een aantal maatregelen vastgesteld om op zeer korte termijn toe te passen:

Station zijde:

 • Het naar achteren plaatsen van een hekwerk aan de stationszijde en daar door middel van 30×30 straattegels een grotere veilige opstelplek maken

Veilige ruimte tussen spoor 2 en 3

 • Het bevestigen van rood-witte attentie planken aan de binnenzijde van de bestaande hekwerken tussen spoor 2 en 3.
 • Het aanbrengen van blindegeleiding markering op het voetpadgedeelte tussen spoor 2 en 3 (conform Europese richtlijnen) om de veilige ruimte duidelijk te markeren.

Niet-station zijde

 • Het bevestigen van rood-witte attentie planken aan het schuine hek.
 • Het toepassen van een tweede opstaande trottoirband achter de huidige, waarbij je als een soort vangrail wordt begeleid en niet direct in de ballast komt.

Daarnaast gaan we vanuit ProRail Incidentenbestrijding in overleg met Het Schild een training verzorgen voor de gebruikers vanuit Het Schild. Daarbij wordt het veilig gebruiken van de overweg centraal gesteld.

Deze maatregelen worden door ProRail gefinancierd en zijn inmiddels opgedragen aan de aannemer. Zodra de planning van de realisatie bekend is wordt de gemeente Renkum hierover geïnformeerd.

ETMET-RoSA
Vanaf woensdag 8 september jongstleden zijn NS en ProRail gestart met de proef ETMET RoSA (Elke Tien Minuten Een Trein tussen Rotterdam-Schiphol en Arnhem). Tijdens 14 woensdagen rijden er 6 Intercity’s per uur tussen 7 en 19 uur in beide richtingen. Vanuit de gemeente Renkum zijn vragen gesteld over de keuze van woensdag als testdag en de uitkomsten van de risico-analyse.
NS en ProRail hebben gekozen voor de woensdagen. Het hoofddoel van het testen is de operatie (verkeersleiding en incidentbestrijding) voorbereiden op de frequentiestap. Daarvoor zijn de woensdagen het meest geschikt. Het betreft een representatieve werkdag, maar wel iets minder druk qua passagiers. De vrijdagen zijn hiervoor minder geschikt.

Voor de frequentieverhoging is een risicoanalyse gemaakt waarin de gevolgen voor de veiligheid op het baanvak worden beschouwd. Uitkomst van de analyse is dat de kleine maatregelen van vorig jaar als afdoende beheersmaatregel voor de dienstregeling 2022 worden beschouwd. De realisatie van de onderdoorgang is dus niet randvoorwaardelijk voor de beoogde frequentieverhoging van december 2022, maar wordt wel als randvoorwaardelijk gezien bij een eventuele verdere frequentietoename in de toekomst.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Dorothé Wennekendonk] Regiodirecteur Noord-Oost