Mobiliteitsenquête gemeente Renkum

De gemeente Renkum werkt het komende jaar samen met adviesbureau Kragten aan een nieuw Mobiliteitsplan. Dit plan helpt de gemeente om vorm te geven aan de toekomst van verkeer en mobiliteit binnen de gemeente. Met mobiliteit wordt het verplaatsen van personen en goederen in een gebied en het gemak waarmee dat gebeurt bedoeld. Denk bijvoorbeeld aan een ritje naar de supermarkt, de dagelijkse treinreis naar het werk of een bezoek aan vrienden/familie.

Waarom dit mobiliteitsplan?
Het Mobiliteitsplan helpt de gemeente om de plannen voor de toekomst vorm te geven en Renkum voor iedereen goed bereikbaar te houden. Denk aan de verkeersveiligheid rondom scholen of het stimuleren van actievere vervoerswijzen zoals lopen en fietsen. In het Mobiliteitsplan wordt het toekomstbeeld van hoe de gemeente Renkum er in de toekomst uit ziet op het gebied van verkeer en mobiliteit geschetst. Vervolgens wordt een concreet uitvoeringsplan gemaakt om het geschetste toekomstbeeld in het Mobiliteitsplan waar te maken.

Enquête
Om een goed Mobiliteitsplan te schrijven, heeft de gemeente input nodig van inwoners en belanghebbende organisaties over bijvoorbeeld routes en verkeersveiligheid. Daarom is er een enquête opgesteld die wordt gedeeld met inwoners, scholen en organisaties in Renkum.

Waarom een enquête?
Met deze enquête wordt in kaart gebracht hoe inwoners en bezoekers zich door de gemeente Renkum verplaatsen. Welke routes lopen en fietsen zij, welke knelpunten komen zij onderweg tegen en waar is het onveilig op de weg. Met de opgehaalde informatie uit de enquête kan de gemeente goede keuzes maken voor de toekomst: waar moeten fietspaden worden verbreed, waar is de parkeerdruk hoog, hoe kunnen we mensen helpen om duurzamer te verplaatsen?

Hoe kunt u helpen?
Wilt u ons helpen door de enquête in te vullen?
De enquête duurt ongeveer 15 minuten en is in te vullen via de volgende link: https://new.maptionnaire.com/q/8bv9j2nmo3g7  of www.renkum.nl/mobiliteit (in te vullen t/m 31 december 2023).

Let op: De enquête bevat kaartvragen. Deze zijn het beste in te vullen op een tablet of computer/laptop.