Mogelijk appartementen aan Balijeweg stuit op weerstand omwonenden

Via bewoners van de Balijeweg in Wolfheze kreeg Dorpsbelang Wolfheze het bericht dat er voornemens zijn om op de kavel van de Balijeweg 24 het huidige pand te slopen en hier een nieuw appartementencomplex te realiseren.

De omwonenden voelden zich door dit voornemen overvallen en vernamen via de pers van dit plan. Ook bij ons als bestuur was dit voornemen niet bekend. Het lijkt dan ook dat er sprake is van slechte communicatie van zowel ontwikkelaar als gemeente. Dit heeft zeker bij de omwonenden geleid tot veel wrevel en weerstand.

Het plan heet Knarrenhof Balijeweg en behelst de bouw van een vijftiental appartementen. In het plan is het uitgangspunt zelfstandig wonen, samen met anderen, met collectieve voorzieningen en aandacht voor elkaar.

Gekeken naar de opzet van de woonvorm, met zorg voor elkaar, beantwoord dit wel aan een behoefte in het dorp. Het kan een positief effect hebben op de mogelijkheid voor ouderen om hier langer te kunnen blijven wonen en kan ook positief bijdragen aan de doorstroming. Gezinnen met kinderen krijgen wellicht een kans hier te komen wonen in woningen die vrijkomen. Dorpsbelang is niet tegen (beperkte) groei van het inwoneraantal. Het kan bijdragen aan de leefbaarheid en instandhouding van de huidige voorzieningen in het dorp.

De wijze waarop het plan wordt gepresenteerd verdient echter geen schoonheidsprijs. Op 15 oktober jl. was er een informatiebijeenkomst in Fletcher Hotel Wolfheze. Daarbij werden mogelijk potentiële bewoners uitgenodigd. Omwonenden waren echter nog steeds niet betrokken. Zij hebben bij de bijeenkomst hun bezwaren kenbaar gemaakt.

Om meer onrust te voorkomen en om een eenduidige informatie te verkrijgen naar de omwonenden van het nieuwbouwplan heeft Dorpsbelang het gemeentebestuur gevraagd de communicatie sterk te verbeteren en omwonenden en het bestuur nauw te betrekken in de verdere ontwikkeling en realisatie van de plannen.

Volgens de gemeente is er wel verkennend gekeken, maar er is nog geen positief ambtelijk advies op de wenselijkheid van het plan.