Nieuw bestuur SV Wodanseck

Op 7 januari proostten de leden van Sv Wodanseck uit Wolfheze in groten getale op een sportief 2023. Tijdens de nieuwjaarsborrel werd ook de symbolische voorzittershamer overgedragen aan het nieuwe Bestuur. Na jarenlange inzet zwaait voorzitter en secretaris Peter Paul Cornielje af. Met hem treedt ook penningmeester Maarten Davidse af. De club dankt de aftredende bestuursleden voor hun betrokkenheid, inzet en enthousiasme van afgelopen jaren!

Een nieuw bestuur is gevormd. Martijn Phylipsen is de penningmeester, Linda Kaldenberg de secretaris, Anthony Steinvoorte treedt als voorzitter aan en Patrick Marinus blijft aan als algemeen bestuurslid. Een vierkoppig bestuur allen woonachtig in Wolfheze. Met energie wordt uitgekeken naar het voorliggend jaar waarop de vereniging haar 50 jarig jubileum viert. Dit willen we met elkaar, leden, oud-leden en het dorp vieren op zaterdag 17 juni. Reserveer die datum alvast in de agenda!

Het nieuwe Bestuur benadrukt het belang van het principe dat vele handen het werk licht maken. Met open armen worden dan ook nieuwe leden, vrijwilligers en sponsoren verwelkomd! Wil je zelf actief worden, heb je een mooi idee voor ons sportpark, of wil je de kantine huren voor een gelegenheid, meld je dan op onze grasmat aan de Duitsekampweg in Wolfheze of mail met secretaris@wodanseck.nl.