Ondertunneling klein stapje dichterbij

De gemeente heeft Dorpsbelang Wolfheze laten weten dat voortgang is geboekt in de plannen voor de ondertunneling van het spoor.

De gemeente heeft samen met ProRail afgelopen jaar gewerkt aan een integraal ontwerp van het gehele stationsgebied. Vanuit de gemeente speelt het project Tunnel, vanuit ProRail speelt de vervanging van de wissels ter hoogte van Wolfheze een rol.

De combinatie van deze twee projecten heeft er voor gezorgd dat ProRail en NS ook hebben gekeken naar de perrons (aankleding, hoogte etc.) en de stationsomgeving (fietsenstalling, ontsluiting etc.). En er is onderzoek gedaan naar het eventueel saneren van één van de drie sporen, mede i.v.m. de grootschalige (en dus kostbare) vervanging van de wissels. Dit zou betekenen dat in Wolfheze het aantal sporen teruggaat van drie naar twee.

ProRail, provincie Gelderland en gemeente Renkum gaan de komende periode bezig om de financiering van deze omvangrijke klus rond te krijgen. Ergens in het voorjaar 2021 hopen zij daar duidelijkheid over te krijgen. Dan is ook het moment daar om het project voor te leggen aan de gemeenteraad voor besluitvorming.

Ondertussen is er ook een overleg geweest van de provincie Gelderland met diverse belanghebbenden over met name de gevolgen van de ondertunnelling voor de noordkant van het spoor. In de plannen is het niet meer mogelijk vanuit de Van Mesdagweg en Johannahoeveweg de Wolfhezerweg op te rijden. Dit heeft ook gevolgen voor de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Via een calamiteitenroute moeten zij de achterliggende wijken kunnen bereiken als de hoofdroute versperd zou zijn. Er zijn hier wel ideeën voor maar die moeten nog verder worden uitgewerkt.

Een aantal bewoners maakt zich zorgen over de aanrijdtijden van de hulpdiensten. Die zouden nu al lang zijn en zij maken zich zorgen dat dat na de ondertunneling nog langer wordt. In een gesprek heeft het bestuur aangegeven de mogelijk te lange aanrijdtijden los te zien van een eventuele ondertunneling. Als die tijden te lang zijn, dan is dat nu al een punt van aandacht.