Oprekken geluidsnorm voor nieuwbouw bij kerk roept vraagtekens op

Op de gemeentepagina in de Rijn en Veluwe van 28 oktober heeft een “Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde Lawijckerhof e.o.” gestaan. Het gaat hier om afwijking van de grenswaarde van de geluidsbelasting op de nieuwbouw bij de Open Hofkerk. Op enkele plaatsen is de geluidsbelasting hoger. Dit wordt veroorzaakt door de A50. De aanvraag voor afwijking roept vraagtekens op.

Nog niet zo lang geleden, in januari 2019 heeft Dorpsbelang Wolfhze bij Rijkswaterstaat aan de bel getrokken omdat er steeds meer klachten binnenkwamen over geluidsoverlast van vooral de A50. In een antwoord is toen aangegeven dat langs Wolfheze de weg nog steeds aan de geluidseisen voldoet.

De voorkeursgrenswaarde is nu 48 dB. In de ontheffing wordt die norm met 1 dB verhoogd. Ook al is dat niet zoveel, het gaat om het principe. Maakt een weg teveel lawaai, dat moeten er maatregelen worden genomen, liefst ten gunste van iedereen die er last van heeft, maar in ieder geval dient de nieuwbouw aan de grenswaarde te voldoen.

Dorpsbelang Wolfheze heeft de gemeente een brief over de kwestie gestuurd.