Overleg over veiligere overweg in Het Schild

In Het Schild is op donderdag 13 juni overleg gevoerd hoe de huidige spoorwegovergang, in afwachting van de spoortunnel, in de tussentijd veiliger gemaakt kan worden. Vertegenwoordigers van Prorail en Arcadis waren naar Wolfheze gekomen om te praten en te ervaren.

Zoals eerder gepubliceerd zijn er plannen om op termijn een onderdoorgang bij het spoor te realiseren. Wanneer dat gaat gebeuren is nog onduidelijk, maar nog minimaal 5 jaar. Al lang dringt Dorpsbelang Wolfheze er op aan om de huidige overweg veiliger te maken. Plannen voor een onderdoorgang mogen niet betekenen dat aan de huidige overweg niets meer wordt gedaan.

Het oorspronkelijke verbeterplan van 8,5 ton wordt niet meer uitgevoerd. De investeringskosten zijn te hoog. Bij het overleg in Het Schild, waar naast Prorail en Arcadis, directeur Frank van de Eijnden, bewoners Jan Both en Ronald Polderman van Het Schild, Henk van Gröningen namens de AVW en bestuurslid Harry Davids van Dorpsbelang Wolfheze aanwezig waren, kwamen knelpunten en wensen op tafel.

Ook op locatie is gekeken met de groep. Dan wordt ook duidelijk dat er veel mis is met de huidige toestand. Tijdens het overleg deden zich nog gevaarlijke incidenten voor, die ook de noodzaak van een spoedige tunnelaanleg onderstreepten.

De verbeteringen komen aan voetgangersoversteekplaats aan de stationszijde. Hoe dat eruit gaat zien wordt de komende tijd duidelijk. Arcadis en ProRail komen deze zomer met een voorstel om de overgang beter begaanbaar en veiliger te maken voor inwoners van Wolfheze.

Hoewel er vaart achter wordt gezet zal het toch noch een tijdje duren voor het plan wordt uitgevoerd, omdat er meerdere partijen bij betrokken zijn.