Plan voor zonneveld ingediend nabij Heelsumse Golfclub en A50

Coöperatie Vallei Energie heeft samen met Novar bij de gemeente een plan  ingediend voor realisatie van een zonneveld, Doorwerthse Zonnehoeve, in het gebied tussen Heelsum en Wolfheze. Het gaat om 20 hectare, gelegen tussen Doorwerthse Heide, de golfclub Heelsum en de A50. Een tweede initiatiefplan voldoet niet aan de vereisten van de selectiecriteria. Er is dan ook één initiatiefnemer geselecteerd aan wie de gemeente medewerking wil gaan verlenen bij het doorlopen van de ruimtelijke procedure. Dat staat in een brief van het College van B&W aan de raad.

In de brief staat dat naar aanleiding van de Selectieleidraad zonnevelden twee initiatiefplannen voor een zonneveld zijn ingediend bij de gemeente. Beide plannen hebben een beoogde projectlocatie in zoekgebied 1 (het zoekgebied voor grootschalige opwek ten noorden van Renkum/Heelsum en ten westen van Wolfheze). Indien beide plannen aan de selectiecriteria hadden voldaan, had aan beide plannen medewerking verleend kunnen worden. Het aantal hectare plangebied van beide plannen bij elkaar opgeteld zou namelijk niet het maximale totaal aantal hectare plangebied in zoekgebied 1, dat is vastgesteld in de Visie Grootschalige opwek, overschrijden.

Beide plannen zijn door de beoordelingscommissie beoordeeld, waarna zij een advies hebben uitgebracht aan het college om medewerking te verlenen aan één van de twee initiatiefplannen. Door de beoordelingscommissie is geoordeeld dat het plan waarover zij adviseerden niet te gunnen, niet aan de minimale vereisten voldeed zoals deze zijn opgesteld in de Selectieleidraad zonnevelden. Het college heeft het advies van de beoordelingscommissie overgenomen en een voorlopige en definitieve gunning uitgebracht. Deze gunning betekent dat er nu aan de hand van de Selectieleidraad zonnevelden één initiatiefnemer is geselecteerd aan wie de gemeente medewerking gaat verlenen bij het doorlopen van de ruimtelijke procedure.

Het geselecteerde plan betreft het initiatief Doorwerthse Zonnehoeve van ValleiEnergie en Novar. Het plangebied is een agrarisch perceel van 20 hectare, gelegen tussen de Doorwerthse Heide, de golfclub Heelsum en de A50. Op de afbeelding bij dit bericht is het gebied geel omlijnd. Op de beoogde projectlocatie worden de volgende onderdelen voorzien:

  • Ca. 5 ha. natuur, inclusief 2 ecologische verbindingszones en een wandelroute;
  • Ca. 7,5 ha. zonnepanelen in natuurvriendelijke oost-west opstelling, opgedeeld in 2 velden;
  • Ca. 7,5 ha. Agri-pv: een zonvolgend systeem in combinatie met landbouwgebruik.

ValleiEnergie wordt, als coöperatie, voor 50% eigenaar van het zonneveld. Daarmee wordt 50% lokaal eigendom geborgd. Door ValleiEnergie zullen hiervoor onder andere aandelen worden aangeboden zodat bewoners uit Renkum voor een stukje eigenaar kunnen worden van het zonneveld. Ook worden door ValleiEnergie en Novar aanvullende vormen van financiële participatie aangeboden, zoals een omgevingsfonds en een omwonendenregeling.

Nu de selectie van een initiatief bekend is wordt op korte termijn door de initiatiefnemer ook de participatie georganiseerd over hoe het zonneveld het beste kan worden uitgevoerd aldus de raadsbrief.

Met het plan wordt een eerste invulling gegeven aan de grootschalige opwek van zonne-energie zoals vastgelegd in de Visie Grootschalige Opwek, die in 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarin zijn twee zoekgebieden bepaald waar grootschalige opwek mogelijk is. Maximaal 34,8 hectare ten westen van Wolfheze en ten noorden van Heelsum/Renkum en maximaal 11,3 hectare aan ten noorden van Wolfheze. Dat betekent dat er nog ruimte is voor andere initiatieven.

Op de projectpagina van ValleiEnergie is meer informatie te vinden over het initiatiefplan Doorwerthse Zonnehoeve.