Snelkookpansessie energiearmoede

De gemeente Renkum heeft een Rijksbijdrage gekregen om huishoudens die in energiearmoede leven te ondersteunen. Het doel hierbij is om dit bedrag te besteden aan het installeren van energiebesparende maatregelen. De prijzen voor energie rijzen de pan uit. Investeren in energiebesparende maatregelen zorgt voor  langjarig resultaat waarmee de gevolgen van de hogere energierekening worden verzacht.

De gemeente Renkum wil een plan van aanpak opstellen. Start is een “snelkookpansessie” met verschillende partners, waaronder wijkinitiatieven die hier interesse in hebben. De sessie wordt georganiseerd door de Leefbaarheidsalliantie.

Wie hier in het dorp interesse heeft om als soort van wijkinitiatief aan de sessie deel te nemen, kan een mail sturen naar Luco van Suntenmaartensdijk van de gemeente Renkum via l.vansuntenmaartensdijk@renkum.nl.Vermeld hierin de contactgegevens. Hij geeft de aanmelding door aan de Leefbaarheidsalliantie en je ontvangt dan zo spoedig mogelijk verder informatie.