Verrassende jaarvergadering Dorpsbelang Wolfheze

Het bestuur had er echts van geprobeerd te maken, de online jaarvergadering op donderdag 15 april. Geen saaie behandeling van de jaarstukken, maar korte video's waarin elk bestuurslid inging op zijn of haar eigen portefeuille. Op die manier kwamen de onderwerpen die een belangrijke rol spelen in het dorp allemaal aan bod. Over de opkomst viel zeker niet te klagen. Dertig inwoners sloten aan bij de vergadering, bij twee aanmelders ging het openen van de link helaas niet goed. Zij konden de vergadering dan ook niet bijwonen. Aan het einde veel lof voor afwisselende manier waarop de online vergadering was vormgegeven.

Veel nieuwe gezichten bij de jaarvergadering. Dorpsbewoners die hier nog maar net wonen, maar ook de digitale dorpsgenoten die hier al langer wonen. Een opmerking die dan ook gemaakt werd was om een volgende keer - als het weer online moet - de digitale inwoners te vragen om met name ouderen te vragen bij hen aan te komen om zo toch de vergadering bij te wonen. Uiteraard corona-proof.

Alle onderwerpen kwamen aan bod door korte video's waarin elk bestuurslid vertelde over zijn of haar portefeuilles, de ontwikkelingen in de afgelopen twee jaar en soms een vooruitblik. Steeds kwam een deel aan bod, waarna alle aanwezigen vragen konden stellen of een toelichting vragen. Alle video's zijn samengevoegd tot één presentatie:

Presentatie jaarvergadering Dorpsbelang Wolfheze 15 april 2021

Bij de zorg kwam het BIC bij Pro Persona aan de orde. De vraag werd gesteld welke patiënten daar verbleven. Tom Felder van Pro Persona verduidelijkte dat hier om psychiatrische patiënten gaat die intensieve begeleiding nodig hebben.

Bij infrastructuur werd de suggestie gedaan dat Dorpsbelang het initiatief zou moeten nemen om een bijeenkomst te organiseren over de ondertunneling. Het bestuur wijst die suggestie niet af, maar vindt wel dat de gemeente hier die rol zou moeten spelen. Zeker nu is aangegeven vanuit de wethouder dat de ondertunneling een pilot vormt in de participatie.
Ook over de Adviesgroep Verkeer Wolfheze (AVW) werd een vraag gesteld. "Is er een connectie tussen AVW en Dorpsbelang?" Het bestuur gaf aan dat die er niet is. "De AVW is een zelfstandige groep die een aantal mensen vertegenwoordigt. Zij nemen over een aantal zaken een standpunt in. Dat is hun goed recht, zoals dat dat het recht van ieder is. Het is ook goed dat specifieke groepen extra aandacht krijgen bij de plannen voor de ondertunneling, zoals de bewoners van Het Schild. Toegankelijkheid is belangrijk. Wij nemen echter geen standpunt in. Het zijn alle inwoners die geïnformeerd moeten zijn en hun mening moeten kunnen geven."

De financiën werden ouderwets via een powerpoint vertoond. Twee jaren kwamen aan de orde (in 2020 verviel de jaarvergadering door corona). De Airbornefestiviteiten in 2019 hebben nog een positief saldo. Frans Kappen, één van de leden van het Airborne Comité Wolfheze 75 deed de suggestie deze gelden te benutten voor dorpsactiviteiten. Die suggestie wordt verder opgepakt en uitgewerkt.

Julia Donkers en Harry Davids namen afscheid van het bestuur. Wethouder Leonie Rolink bedankte beiden met een persoonlijk woordje. Ook het bestuur bedankte beiden voor hun werk en inzet in de afgelopen jaren. Harry verraste de aanwezigen met een persoonlijke videoboodschap.

Bestuursleden Jakob Huizinge en Hella van den End werden herkozen. Voor Hella werd dispensatie op de statuten verleend door aan de aanwezigen, omdat zij start met een vierde termijn.

Bijzondere afsluiting was de video van secretaris Noortje Gihaux. Een prachtig verhaal dat uitnodigt om het terrein van Pro Persona te bezoeken, te wandelen en te genieten van van de natuur, gebouwen en beelden.

De reacties op de bijzondere opzet van de online avond waren lovend. Toch is te hopen dat de volgende jaarvergadering weer gewoon ergens in een zaal is, waar iedereen elkaar gewoon kan ontmoeten.