Vivare zwaar onder vuur van Renkumse huurders

Persbericht – Oosterbeek 3 juni 2019

Nieuw bestuur voor huurdersvereniging
De Renkumse Huurdersvereniging (RHV) heeft weer een bestuur. Meer dan honderd huurders van woningcorporatie Vivare waren naar raadszaal van het gemeentehuis gekomen om in gesprek te gaan over een herstart van de activiteiten en de keuze van een bestuur. De avond stond bol van kritiek op de woningcorporatie. Uiteindelijk spraken de leden van de RHV unaniem hun vertrouwen uit in het nieuwe negenkoppige bestuur.

Aan de vergadering ging een roerige tijd vooraf. Een jaar geleden vertrok het oude bestuur na een hooglopende ruzie met Vivare. De woningcorporatie had het vertrouwen in het bestuur opgezegd en de financiering van de huurdersvereniging stopgezet. Een groep van vijf huurders stond vervolgens op om te onderzoeken of hernieuwde samenwerking met Vivare en de gemeente Renkum kansrijk is. “Een goede huurdersvereniging is onmisbaar,” verwoordde Jos van der Schot de motivatie van de initiatiefnemers om als nieuw bestuurder aan de slag te gaan. “Er gebeurt zo veel op de woningmarkt en in de leefomgeving. Als de huurders geen stem krijgen in die ontwikkelingen zullen zij de rekening betalen. Om de huurders te kunnen vertegenwoordigen zullen we actief op zoek gaan naar wat er leeft onder de huurders.”

Eerste stap daarin was dat voor deze algemene ledenvergadering ook huurders werden uitgenodigd die geen lid waren van de huurdersvereniging. Bij aanmelding voor de vergadering konden mensen direct aangeven waar ze zich zorgen over maakte. Aan de hand van foto’s van woningen van Vivare bracht Van der Schot een aantal van deze vraagstukken in beeld: verouderde woningen, slechte doorstroming en lange wachttijden voor starters, achterstallig onderhoud en volstrekte onbereikbaarheid en gebrek aan service van Vivare. Het maakte veel onvrede los bij de aanwezige huurders, die zich door de verhuurder niet gehoord voelde. Avondvoorzitter Bob Roelofs zorgde ervoor dat er ruimte was voor de kritiek en dat de avond in redelijke harmonie verliep.

Directeur Eric Angenent van Vivare was aanwezig en reageerde op de vaak felle aanvallen. Hij erkende dat er dingen mis gingen, maar verwees voor de oorzaak daarvan naar Den Haag: “Een groot deel van de huren die u aan ons betaald, moeten wij als verhuurdersbijdrage inleveren. We hebben daarom moeten bezuinigen.” Het overtuigde de aanwezigen niet. Wel kwam Angenent met enkele toezeggingen: “We zijn de laatste jaren minder aanwezig in de wijken en dat gaan we verbeteren.” Soms was zijn toezegging heel simpel: “Wat die mevrouw zegt klopt. Dat moeten we gewoon gaan doen.”

De avond eindigde met een formele bestuursverkiezing. De animo voor het bestuur bleek hoog. Van der Schot: “Zo’n vijftien huurders gaven aan verantwoordelijkheid te willen nemen voor de ‘nieuwe’ huurdersvereniging. We konden negen bestuursleden aandragen en weten ons verder gesteund door een actieve schil van huurders die op een of andere manier bij willen dragen aan het functioneren ervan.” De vergadering steunde het voorgestelde bestuur unaniem.

Eén specifiek onderwerp zorgde voor extra beroering. Bij de renovatie van een woningcomplex in Oosterbeek wordt voor de isolatie van de kruipruimtes gebruik gemaakt van geblazen PUR-schuim. Dit materiaal zorgde enige jaren geleden voor grote ophef vanwege de vele gezondheidsklachten. Bovendien draagt het bij het isoleren gebruikte blaasmiddel voor een versterking van het broeikaseffect. Een van de aanwezige huurders had in een brief aan Vivare en de gemeente aangedrongen op stopzetting van het project. “Dit is nieuw voor mij,” reageerde directeur Angenent. “We zullen het onderzoeken.” Daarmee was het eerste dringende punt op de agenda voor het overleg tussen de huurdersvereniging en Vivare gezet.

Bron: De Renkumse Huurdersvereniging (RHV)