Waar hangen in het dorp de AED’s

Met de voorgenomen bouw van woningen op de plaats van de Burcht, is ook de AED die bij de ingang hing verplaatst. De AED hangt nu tegenover ter hoogte van Macharislaan 18. Dorpsbelang Wolfheze heeft contact gehad met de Stichting Renkum Hart VeiligĀ  (RHV) over de toekomstige plaats.

De RHV heeft contact gehad met de projectontwikkelaar. Die is voornemens om de AED zo lang mogelijk te laten hangen tijdens de bouw en mogelijk ook als de woningen zijn gerealiseerd. Wel is het van belang dat er een constante stroomvoorziening is om het apparaat altijd bruikbaar te laten zijn. RKV houdt hierin een vinger aan de pols en is daarin ook verantwoordelijk.

Waar zijn in het dorp de AED’s
Er zijn 4 AED’s in Wolfheze die 24 uur per dag bereikbaar zijn:

  • Tennispark de Slenk, Duitsekampweg (gevel)
  • ter hoogte van Macharislaan 18
  • Het Hazeleger (Op berging naast woonhuis Wolfhezerweg 120-29)
  • Brandweerkazerne, Parallelweg (gevel)

AED’s die niet onder verantwoordelijkheid van RHV vallen maar door de eigenaar beschikbaar worden gesteld tijdens openingsuren:

  • Het Schild, Wolfhezerweg
  • Pro Persona
  • Receptie Camping Lindenhof
  • Fletcher Hotel Wolfheze, Wolfhezerweg (24 uur)