Website Sterk Renkum gestopt

De gemeente Renkum is gestopt met de website Sterk Renkum. Sterk Renkum bood een platform aan maatschappelijke initiatieven van inwoners, lokale partners, gemeente Renkum en andere partijen. De website werd onvoldoende bezocht door inwoners en betrokken organisaties en om die reden opgeheven.

Sinds 1 augustus is www.sterkrenkum.nl niet meer bereikbaar. Voor informatie over zorg, welzijn, werk en inkomen kunt u voortaan terecht op www.renkum.nl/sociaalteam.

Op 8 februari 2018 werd het initiatief gelanceerd in Doelum. Gedachte achter de site was een centrale plaats waar activiteiten aangeboden en te vinden zijn, vraag en aanbod – bijvoorbeeld op het gebied van zorg of hulp – bij elkaar komen. Nu anderhalf jaar later is de stekker uit het project gegaan. Vraag is altijd geweest of dit soort “centrale” vindplaatsen op internet werken. Zeker tegenwoordig zijn, al dan niet besloten, Sociale Media groepen een steeds dominanter communicatiemiddel.

Om misverstanden te voorkomen, de werkgroep Sterk Wolfheze staat los van sterkrenkum.nl. Het is een groep van bewoners die zich hard maakt om de leefbaarheid, betrokkenheid en samenhang in het dorp te bevorderen.