Werkzaamheden Wolfhezerweg 19 oktober van start

Het heeft lang geduurd maar de werkzaamheden aan de Wolfhezerweg gaan nu echt van start. Op 19 oktober begint de Gebr. van Kessel – de aannemer aan wie het werk gegund is door de gemeente – met de aanpak van de weg.

Als eerste komt de zuidzijde van het spoor aan de beurt. De werkzaamheden duren daar naar verwachting t/m januari 2021. Daarna volgen de werkzaamheden aan de noordzijde. Die zijn gepland van februari t/m maart 2021.

Informatiebijeenkomst:
De aannemer organiseert een informatie-avond op donderdag 8 oktober in het Fletcher Hotel Wolfheze. In verband met de coronamaatregelen is vooraf aanmelden verplicht. Dringend advies om per gezin met  maximaal 1 afgevaardigde te komen. Aanmelden kan via n783wolfheze@kessel.nl. Vermeld daarin het tijdvak dat u wilt komen (18.00 – 19.00 uur, of 19.00 – 20.00 uur of 20.00 – 21.00 uur).

Nieuwe inrichting Wolfhezerweg
De hele Wolfhezerweg wordt ingericht als 30-km weg: de weg wordt versmald, fietsers rijden op de rijbaan. Het asfalt wordt vervangen door klinkers.

Wolfhezerweg zuid van bebouwde kombord tot het dorpsplein

 • De voetpaden worden vernieuwd.
 • De rijbaan wordt versmald en voorzien van klinkerverharding.
 • De kruispunten worden verhoogd aangelegd.
 • De afwatering wordt verbeterd: het regenwater wordt apart opgevangen in kolken en kan wegzakken in de bodem.
 • Alle inritten worden opnieuw gestraat en op de juiste hoogte aangesloten.
 • De verlichting is al vernieuwd.

De nieuwe inrichting van Wolfhezerweg zuid kunt u zien op een tekening (pdf, 2 MB)

Wolfhezerweg noord vanaf Duitsekampweg tot bebouwde komgrens

 • De provinciale weg wordt versmald en opnieuw geasfalteerd.
 • Aan weerszijden wordt een vrijliggend fietspad aangelegd. Hiervoor moeten bomen worden verwijderd.
 • Het bebouwde kombord wordt verplaatst tot ongeveer halverwege het perceel Wolfhezerweg 105.
 • Bij de bebouwde kom wordt de rijbaan gescheiden door een middengeleider zodat de auto’s hun snelheid terugbrengen naar 30 km/u.
 • Binnen de bebouwde kom wordt aan beide zijden een voetpad aangelegd. Tussen voetpad en rijweg aan de zijde van Het Schild worden nieuwe bomen aangeplant.
 • Voor Het Schild komt een voetgangersoversteekplaats.

De nieuwe inrichting van Wolfhezerweg noord kunt u zien op een tekening (pdf, 3 MB)

Het weggedeelte tussen de Duitsekampweg en de spoorwegovergang wordt op een later tijdstip aangepakt. Dit hangt samen met de mogelijke realisatie van een onderdoorgang onder het spoor door.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Mariëlle Barwasser van de gemeente Renkum via 026 33 48 111 of m.barwasser@renkum.nl.
Kijk ook voor verdere informatie op de site van de gemeente Renkum.