Wolfhezerweg twaalf dagen afgesloten voor autoverkeer

WOLFHEZE – De Wolfhezerweg, tussen de bebouwde kom van Wolfheze en de Amsterdamseweg, gaat van 4 tot en met 15 november dicht voor autoverkeer. 

Bron: De Gelderlander

De afsluiting is nodig vanwege wegwerkzaamheden. In opdracht van de provincie Gelderland wordt de weg geschikt gemaakt voor verkeer dat ter plekke maximaal 60 kilometer per uur mag rijden. Nu geldt op de Wolfhezerweg nog een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.

Erftoegangsweg

De Wolfhezerweg heeft op dit moment het profiel van een ‘gebiedsontsluitingsweg’. Deze functie komt niet overeen met het gebruik. Er maken per etmaal ongeveer 5.500 motorvoertuigen gebruik van de weg en ook het aandeel vrachtverkeer van 5 procent is relatief laag voor een provinciale weg. In de nieuwe situatie krijgt de weg het profiel van een ‘erftoegangsweg’.

Plateau bij Het Hazeleger

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het maken van een plateau op het kruispunt Wolfhezerweg-Het Hazeleger. Ook wordt het fietspad bij de uitrit van de carpoolplek langs de Amsterdamseweg verhoogd, zodat fietsers veiliger kunnen oversteken.

Voor hulpdiensten, bewoners van de woonwijk Het Hazeleger en fietsers blijft de Wolfhezerweg gedurende de werkzaamheden bereikbaar. Later wordt nog een bomenlaan in de oostelijke berm naast het fietspad aangelegd.