De Wolfskreet

Wolfskreet verschijnt vier maal per jaar huis-aan-huis in een oplage van 780 stuks in Wolfheze en is een zelfstandig nieuwsorgaan.

Kopij voor Wolfskreet kunt u per mail versturen naar redactiewolfskreet@gmail.com of inleveren bij de redactieleden. De redactie behoudt het recht om ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen. Anonieme berichten worden niet geplaatst.

Wolfskreet digitaal

Alle uitgaven van de Wolfskreet zijn digitaal beschikbaar. Klik hier voor het overzicht.

Redactie

Gea Slof
Wolfhezerweg 120/36
T: 026 482 18 10

Marleen Hiltermann
Johannahoeveweg 6
T: 026 482 19 99

Peter Jasperse
Wolfhezerweg 120/36
T: 026 482 18 10

wolfskreet

Overig

E-mail redactie:
redactiewolfskreet@gmail.com

Vaste medewerkers:
Ulbe Anema (Duizendjarige Den)

Advertenties:
Peter Jasperse
Wolfhezerweg 120/36
T: 026 482 18 10
advertentieswolfskreet@gmail.com