De Wolfskreet

Wolfskreet verschijnt vier maal per jaar huis-aan-huis in een oplage van 780 stuks in Wolfheze, is een zelfstandig nieuwsorgaan en wordt gesponsord door Dorpsbelang Wolfheze.

Kopij voor Wolfskreet kunt u inleveren bij de redactieleden.De redactie behoudt het recht om ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen.Anonieme berichten worden niet geplaatst.

Redactie

Gea Slof
Wolfhezerweg 120/36
T: 026 482 18 10

Marleen Hiltermann
Johannahoeveweg 6
T: 026 482 19 99

Peter Jasperse
Wolfhezerweg 120/36
T: 026 482 18 10

Kees Koek (eindredactie)
Sara Mansveltweg 30
T: 026 482 23 39

wolfskreet

Overig

E-mail redactie:
redactie@wolfskreet.nl

Vaste medewerkers:
Ulbe Anema (Duizendjarige Den)

Advertenties:
Peter Jasperse
Wolfhezerweg 120/36
T: 026 482 18 10
advertenties@wolfskreet.nl

Digitaal:
Klik hier voor de digitale versie van Wolfskreet.