De gemeente Renkum heeft in november 2023 in Wolfheze een brief verspreid waarin wordt aangekondigd dat initiatiefnemers een plan kunnen indienen voor de realisatie van zonnevelden. Op 7 maart 2024 hield de gemeente daar een inloopbijeenkomst over bij SV Wodanseck.

Voor veel inwoners was het een eerste kennismaking met de wetenschap dat rondom Wolfheze twee gebieden zijn vastgelegd als zoekgebied voor de grootschalige opwek van zonne-energie. Ten noorden van het spoor maximaal 11,3 hectare, ten zuidwesten maximaal 34,8 hectare. De aanwijzing van die zoekgebieden is echter allesbehalve nieuw. Het is het resultaat van de opdracht vanuit het Rijk dat elk van de 19 regio’s waarin het land is opgedeeld op diverse gebieden met voorstellen moet komen voor energie transitie. Waaronder duurzame opwekking. Voor onze regio wordt dit georganiseerd door de Groene Metropoolregio.

De gemeente Renkum heeft de “Visie Grootschalige Opwek” opgesteld en die is in 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarin zijn de twee zoekgebieden voor grootschalige opwek vastgelegd. Er is participatie geweest, maar corona heeft vast een rol gespeeld dat veel inwoners dat is ontgaan. Ook in de door de gemeenteraad vastgestelde omgevingsvisie en ook in de dorpsvisie staan de gebieden als zoekgebieden opgenomen.

Op deze pagina houden we u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Dorpspeiling

Er wordt in het dorp verschillend gedacht over het voornemen. Waar de één afschuw uitspreekt, ziet de ander kansen. Voor het bestuur van Dorpsbelang Wolfheze reden om het draagvlak inzichtelijk te krijgen. Daarom is een dorpspeiling uitgezet.

Klik hier om de resultaten te downloaden.

Informatie

De gemeente Renkum heeft op haar website een special pagina waarop informatie rondom de zonnevelden te vinden is. Ook kan op die pagina aangemeld worden voor een digitale nieuwsbrief.

De pagina is te vinden via: https://www.renkum.nl/zonneveld

Coöperatie ValleiEnergie heeft samen met Novar een plan ingediend voor realisatie van een zonneveld nabij Heelsumse Golfclub, Doorwerthse Heide en A50.

Meer informatie over het project is te vinden op: https://valleienergie.nl/doorwerthse-zonnehoeve/

Nieuwsbrieven gemeente Renkum

Nieuwsbrieven Vallei Energie/Novar

Downloads