Algemene ledenvergadering Dorpsbelang gaat niet door

De Algemene ledenvergadering van Dorpsbelang Wolfheze, die op maandag 20 april in de feesttent zou plaatshebben gaat niet door.

Nu alle bijeenkomsten en samenkomsten door het Rijk tot 1 juni aanstaande zijn verboden, is het niet mogelijk de jaarvergadering door te laten gaan. Er waren al grote twijfels bij het bestuur of de jaarvergadering wel door kon gaan.

Wanneer de jaarvergadering nu wel wordt gehouden is nog niet duidelijk. Zodra een datum gepland kan worden zal het bestuur de leden hierover informeren