Het Schild

Faillissement woonzorgcentrum Het Schild

Donderdag 2 juni heeft de Rechtbank Gelderland te Zutphen het faillissement uitgesproken van woonzorgcentrum Het Schild. Het Schild is een gespecialiseerd kleinschalig woonzorgcentrum dat huisvesting en zorg biedt aan blinde en slechtziende senioren. De organisatie kan niet aan haar verplichtingen voldoen. De financiële positie van Het Schild was slecht omdat...

Lees verder

Ontwerp bestemmingsplan spooronderdoorgang

Nieuwsupdate 5 spooronderdoorgang mei 2022

In deze vijfde nieuwsbrief over het project ‘Spooronderdoorgang Wolfheze’ vertellen we over de informatiemarkt op 20 april 2022. We lichten toe welke aandachtspunten er door de bezoekers naar voren zijn gebracht, hoe we daar mee omgaan en wanneer wij u daar verder over informeren. Daarnaast informeren wij over de volgende...

Lees verder

Netsportcourt

Netsportcourt op Van Mesdagweg

In 2022 vindt het WK volleybal voor vrouwen plaats in Gelderland. Ook Renkum heeft een aandeel in alles wat er rondom het WK plaatsvindt. In aanloop naar het WK organiseren de gemeente Renkum en diverse (sport)partners allerlei activiteiten die van dit unieke en grote evenement een mooi feest maken. Om...

Lees verder

Koninklijke onderscheiding voor Ellen Ninaber

Koninklijke onderscheiding voor Ellen Ninaber

Tijdens de jaarlijkse Lintjesregen viel, voor het tweede jaar op rij, de eer te beurt aan een dorpsgenote om een Koninklijke onderscheiding in ontvangst te mogen nemen. Ellen Ninaber is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, en als je ziet wat Ellen allemaal heeft gedaan en nog...

Lees verder

Programma 2022 Oranjevereniging Wolfheze

Uitgebreid programma 100-jarige Oranjevereniging Wolfheze

De Oranjevereniging Wolfheze kan eindelijk weer uitpakken na twee jaar corona. En wat helemaal mooi is, het 100-jarig jubileum van de vereniging kan uitgebreid gevierd worden. In heel het dorp is het programma huis-aan-huis verspreid. Start is op woensdag 13 april met het opzetten van de feesttent. Het afbreken daarvan,...

Lees verder

Ontwerp bestemmingsplan spooronderdoorgang

Nieuwsupdate spooronderdoorgang maart 2022

De gemeente Renkum heeft huis-aan-huis een vierde nieuwsupdate spooronderdoorgang verspreid. Het ontwerpbestemmingsplan ligt t/m dinsdag 10 mei ter inzage en is er een mogelijkheid zienswijzen in te dienen. Op woensdag 20 april is er van 16.00 tot 20.00 uur een informatiemarkt in Fletcher hotel Wolfheze aan de Wolfhezerweg 17. Hieronder...

Lees verder

Verwarmingsknop

Snelkookpansessie energiearmoede

De gemeente Renkum heeft een Rijksbijdrage gekregen om huishoudens die in energiearmoede leven te ondersteunen. Het doel hierbij is om dit bedrag te besteden aan het installeren van energiebesparende maatregelen. De prijzen voor energie rijzen de pan uit. Investeren in energiebesparende maatregelen zorgt voor  langjarig resultaat waarmee de gevolgen van...

Lees verder

Pro Persona

Brainstorm inrichting terrein Pro Persona leidt tot rumoer

Een app op de Wolfhezer whatsappgroep donderdagmiddag 31 maart leidde tot rumoer. De app maakte gewag van een bijeenkomst bij Pro Persona die middag over plannen om tot 450 woningen te bouwen. Meerdere reacties volgden elkaar op. De bijeenkomst, een interne brainstorm over wat je kunt doen met het terrein,...

Lees verder

Diversiteit

Vluchtelingen uit Oekraïne in Het Schild

In Het Schild in Wolfheze worden acht wooneenheden beschikbaar gesteld voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dat schrijft de gemeente Renkum in een brief aan omwonenden. Hieronder vindt u de inhoud van die brief. De oorlog in Oekraïne brengt een ongekende hoeveelheid leed en verschrikkingen. Veel inwoners van Oekraïne...

Lees verder

Vernieuwde website Wolfheze.nl

Site Wolfheze.nl volledig vernieuwd

Na een ingrijpend herontwerp en herziening van de inhoud is de website Wolfheze.nl weer online. Het webteam van de site, John van der Stap, Hans Vrolijks en Ulbe Anema heeft hard gewerkt om de site een frisse update te geven. De site heeft een moderne eigentijdse vormgeving, boordevol relevante en...

Lees verder

Woningbouw voormalig Willemsen Naaldhout

Antwoorden op vragen informatiebijeenkomst Boven Heide

Op 9 december vorig jaar heeft projectontwikkelaar Van Wanrooij omwonenden en andere belanghebbenden via een online informatiebijeenkomst geïnformeerd over de plannen voor de gebiedsontwikkeling Boven Heide. Zowel tijdens als na de informatiebijeenkomst zijn er diverse vragen gesteld. Inmiddels heeft de ontwikkelaar alle vragen van antwoorden voorzien deze zijn op de...

Lees verder