dr. Henrie Henselmans

Henrie Henselmans interim bestuurder Stichting Het Schild

De Raad van Toezicht van Stichting Het Schild, woonzorgcentrum voor blinden en slechtzienden in Wolfheze, heeft dr. Henrie Henselmans per 22 juni 2020 als interim bestuurder benoemd. Henrie Henselmans is een ervaren bestuurder met ruim twintig jaar directie- en bestuursfuncties. Hij was onder meer lid van de raad van bestuur...

Lees verder

12 mei: reparatie rioolputten Wolfhezerweg

Dinsdag 12 mei 2020 worden 2 rioolputten in de Wolfhezerweg in Wolfheze gerepareerd. Uit inspecties blijkt dat de 2 rioolputten in de Wolfhezerweg gerepareerd moeten worden. Om de werking van de riolering te kunnen garanderen, moet dit op korte termijn gebeuren. De reparatie kan niet wachten en kan daarom niet...

Lees verder

Henk Eikholt Kiekdor

Henk Eikholt Kiedor overleden

Een markante man en bekend gezicht in Wolfheze is niet meer. Op 20 april is Groesbekenaar Henk Eikholt Kiedor overleden. Henk was op Pro Persona de man die vol passie kon vertellen over de natuur en daar zijn werkterrein had. Op 6 september 2018 hebben heel wat dorpsgenoten nog van...

Lees verder

Schets invulling Open Hofkerk

Nieuwe invulling Open Hofkerk

Er is een plan om woningbouw te realiseren in de Open Hofkerk in Wolfheze. De Protestantse kerk is onlangs gesloten, net als zalencentrum De Burcht achter de kerk. Ontwikkelaar Schipper Bosch ontwikkelde het plan voor woningbouw, waarbij het kenmerkende kerkgebouw behouden blijft. Instemming Het college van burgemeester en wethouders van...

Lees verder

Plan en reactienota inloopbijeenkomst Open Hofkerk

Begin maart heeft ontwikkelaar Schipper Bosch inloopbijeenkomst gehouden over de herontwikkeling van de Open Hofkerk. Vooral direct omwonenden kwamen toen af op de presentatie van de plannen voor de leegstaande kerk en Burcht. Uitgangspunt is vier woningen in de kerk, waarbij het karakteristiek van het gebouw zoveel mogelijk behouden blijft....

Lees verder

Corona: Wolfheze helpt

Corona, Wolfheze helpt

De gevolgen van het Coronavirus gaan niet aan ons dorpje voorbij. De maatregelen om verspreiding van het virus te beperken hebben ingrijpende gevolgen voor alle bewoners. Het is belangrijk om elkaar nu bij te staan zodat niemand door deze crisis onnodig zwaar in de problemen komt of zich buitengesloten voelt....

Lees verder

Coronahulp Renkum voor Elkaar

Er voor elkaar zijn tijdens de corona-uitbraak

Renkum voor Elkaar vraagt extra aandacht voor de kwetsbare situatie waarin sommige inwoners dreigen te komen. Renkum voor Elkaar vraagt in het bijzonder aan professionals en vrijwilligers in de zorg en ondersteuning om zorgen die zij hebben actief te delen. Vooral wanneer er geen passende aandacht en/of praktische ondersteuning voor...

Lees verder

Jaarvergadering 2017

Algemene ledenvergadering Dorpsbelang gaat niet door

De Algemene ledenvergadering van Dorpsbelang Wolfheze, die op maandag 20 april in de feesttent zou plaatshebben gaat niet door. Nu alle bijeenkomsten en samenkomsten door het Rijk tot 1 juni aanstaande zijn verboden, is het niet mogelijk de jaarvergadering door te laten gaan. Er waren al grote twijfels bij het...

Lees verder

Nieuwe site Oranjevereniging Wolfheze

Nieuwe website Oranjevereniging Wolfheze

De Oranjevereniging Wolfheze heeft een nieuwe website. De nieuwe site geeft een helder overzicht van de vereniging en de activiteiten in de Oranje feestweken. Overigens gaan de activiteiten rondom Koningsdag dit jaar niet door vanwege de richtlijnen en maatregelen van de Rijksoverheid rondom het corona-virus. De oude site van de...

Lees verder

Inloopavond Open Hofkerk

Appartementen in kerk, woningen op terrein de Burcht

De inloopbijeenkomst van ontwikkelaar Schipper Bosch, over de herontwikkeling van de Open Hofkerk is door zo’n vijftig mensen bezocht. Vooral direct omwonenden kwamen af op de presentatie van de plannen voor de leegstaande kerk en Burcht. Uitgangspunt is vier woningen in de kerk, waarbij het karakteristiek van het gebouw zoveel...

Lees verder

Kinderzwerfboek Pipowagen in het dorp: kinderboeken gezocht

Een fantastisch initiatief. Binnenkort opent direct naast het station aan Parallelweg nummer 3 een kinderzwerfboekstation “in de Pipowagen”. Het wordt een plek waar kinderen kunnen snuffelen tussen de zwerfboeken om ze mee te nemen en te lezen. Voor dit initiatief wordt nog gezocht naar kinderboeken; bestemd voor kinderen t/m 14...

Lees verder

Winter Wine Wolfheze 2020

Winter Wine Wolfheze 2020 succes

Rond de jaarwisseling druppelen de eerste aanmelding binnen op winter.wine.wolfheze@gmail.com. Winter WIne volgt hetzelfde principe als bij het Running Dinner (dit is altijd de eerste zaterdag in oktober). Elk deelnemend koppel (of single) verzorgt een voor- hoofd of nagerecht. De overgebleven 2 gangen gebruik je op 2 andere adressen. Bij...

Lees verder