Dorpsvisie en ontwikkeling terrein Pro Persona leeft enorm

In een afgeladen Fletcher Hotel Wolfheze  werden inwoners van Wolfheze op donderdag 16 februari in twee sessies ontvangen en geïnformeerd door de gemeente Renkum over de toekomstige plannen van de gemeente met betrekking tot bouw op het terrein van Pro Persona.

De belangstelling was groter dan het aantal plaatsen. Uiteindelijk namen in totaal zo’n 250 mensen deel. Daarmee werd direct duidelijk dat het onderwerp leeft en de nieuwsgierigheid groot is. Sommige bezoekers werden onder voorbehoud van voldoende ruimte toegelaten, maar er werden ook mensen die zich niet of laat aangemeld hadden geweigerd. Zelfs de vensterbanken zaten vol.

De omgevingsmanager van de gemeente Renkum heette iedereen welkom en gaf een inkijkje in het programma. Dat was behoorlijk gevuld en het tempo zat er – na wat kleine technische hobbels met de geluidsinstallatie- al snel in.

Wethouder Daniëlle van Bentum lichtte de aanleiding toe. Enerzijds worstelt Pro Persona met verouderd zorgvastgoed en anderzijds staat de gemeente voor een essentiële bouwopgave in de regio. Door het beschikbaar komen van grond zal het mogelijk worden om starters kansen te geven op een woning, maar ook senioren die hun “grote” woning willen inruilen voor een appartement maar wel in het dorp willen blijven wonen.

Snel werd duidelijk dat er werk aan de winkel is, want in korte tijd zal zowel de dorpsvisie als gebiedsvisie (terrein Pro Persona) geformuleerd dienen te worden. Het streven is om de dorpsvisie op 19 april in concept klaar te hebben. Daarbij is de inbreng van de inwoners op diverse thema’s van groot belang en zal de opgehaalde input daar waar mogelijk gebruikt gaan worden.

Wolfheze is het eerste dorp van de Gemeente Renkum, waarbij het opstellen en formuleren van een dorpsvisie met en door inwoners op deze vernieuwende manier wordt aangepakt. En het is niet alleen maar “om iets voor de bühne” te doen, vulde Aleid Fijen, de omgevingsmanager aan.

De twee sessies zijn de start om aan de slag te gaan met diverse thema’s zoals : veiligheid, voorzieningen, verkeer, groen en wonen. Ten behoeve van deze thema’s zijn werkgroepen ingericht die hier de komende tijd verder mee aan de slag gaan. De ideeën en conclusies van deze onderwerpen worden meegenomen in de klankbordgroep (iedere werkgroep heeft een “afvaardiging” in de klankbordgroep). Gezien de strakke deadline van de op te leveren dorpsvisie  zal er flink gas gegeven gaan worden de komende tijd. E zijn reeds drie  data voor de werkgroepen gepland in maart.

Tijdens de bijeenkomst werden groepen geformeerd. Op een grote plattegrond kon ieder de kwaliteiten van het dorp, de bedreigingen, dromen en kansen noteren. Er bleek een grote overeenkomst tussen de groepen te zitten. Groen, rust, ruimte, bereikbaarheid en sociale samenhang werden door iedereen genoemd als grote kwaliteiten van het dorp.

Maar ook zorgen werden geuit, zoals de ontsluiting voor het verkeer, het verdwijnen van het groene karakter en sommige historische gebouwen op het terrein van Pro Persona. Ook de herhaalde wens voor geluidswal langs de A50 werd benoemd. In een aantal groepen werd gepleit voor een gefaseerde bouw van nieuwe woningen, zodat de sociale samenhang beter behouden blijft. Qua hoogte van de woningbouw werd aangegeven dat die niet boven de boomtoppen mag uitkomen.

Kansen werden gezien in mogelijke voorzieningen, zoals een ontmoetingsplek van en voor inwoners waar cultuur, kunst, culinair, zorg en sportieve activiteiten georganiseerd kunnen worden. Voor een horeca uitbater liggen er ook kansen. Uit vrijwel elke groep kwam de wens voor een kroeg naar voren.

De middagsessie werd afgesloten klokslag 18.30 uur en iedereen keerde weer huiswaarts. Om 19.00 uur startte de tweede sessie, opnieuw in een afgeladen volle zaal.

Alle informatie over en de actuele status is terug te vinden op www.onswolfheze.nl en in de gelijknamige app “OnsWolfheze”.