WAT DOET DORPSBELANG WOLFHEZE

Graag stelt de vereniging Dorpsbelang Wolfheze zich aan u voor!

In onze statuten is gesteld dat Dorpsbelang Wolfheze de doelstelling heeft om de leefbaarheid te bevorderen en een bijdrage te leveren aan het realiseren van een prettig woon- en leefklimaat. Wat betekent dit in de praktijk? Dorpsbelang Wolfheze behartigt de belangen van Wolfheze richting verschillende stakeholders, zoals Gemeente Renkum, Provincie Gelderland, ProRail, Pro Persona en Het Schild. De contacten met Gemeente Renkum zijn goed en communicatielijnen kort. Actief wordt Dorpsbelang Wolfheze betrokken en geconsulteerd bij ontwikkelingen. Ook heeft Dorpsbelang Wolfheze een actieve rol in het signaleren van problemen en bevorderen van oplossingen. Dorpsbelang Wolfheze stimuleert het ontmoeten van elkaar.

Ons bestuur bestaat uit 7 enthousiaste, betrokken Wolfhezenaren. Veel van de huishoudens van Wolfheze zijn lid van onze vereniging Dorpsbelang Wolfheze.

ACTVITEITEN DORPSBELANG

De leefbaarheid in ons dorp, maken we zelf met elkaar. Dorpsbelang Wolfheze stimuleert het ontmoeten van elkaar. Dit doen we door zelf activiteiten te organiseren, zoals de Dorpswandeling, koffie schenken op de markt, de kerstboom aanzingen op het dorpsplein. Maar ook door informatie-avonden te organiseren rondom actuele ontwikkelingen in het dorp rond bijvoorbeeld nieuwbouw, de spoorweg-overgang of verkeersituaties.

Dorpsbelang Wolfheze verstrekt ook subsidie aan initiatieven in het dorp die de leefbaarheid ten goede komen. Zo wordt bijvoorbeeld bijgedragen aan het Sinterklaasfeest, Sint Maarten en verschillende straatfeesten.

INFORMATIEVOORZIENING

Er zijn verschillende manieren om u te informeren over ons dorp, haar voorzieningen en activiteiten. Dorpsbelang Wolfheze heeft een site:
www.dorpsbelangwolfheze.nl en brengt periodiek een digitale nieuwsbrief uit. Via onze website geeft u zich hiervoor op.

De Wolfskreet is een kwartaalmagazine dat huis aan huis wordt bezorgd met achtergronden en actualiteiten. Er zijn verschillende publicatiekasten in het dorp en in de Stationswinkel hangt een prikbord. Er zijn diverse Facebook- en Whatsapp-groepen om elkaar te vinden en te informeren. Als buurtapp om de veiligheid te vergroten is “Waaks Wolfheze“ actief. Inwoners melden verdachte situaties bij de politie en informeren daarna via de groepsapp andere inwoners.