Brainstorm inrichting terrein Pro Persona leidt tot rumoer

Een app op de Wolfhezer whatsappgroep donderdagmiddag 31 maart leidde tot rumoer. De app maakte gewag van een bijeenkomst bij Pro Persona die middag over plannen om tot 450 woningen te bouwen. Meerdere reacties volgden elkaar op. De bijeenkomst, een interne brainstorm over wat je kunt doen met het terrein, kreeg zo een geheel andere wending. Onbedoeld.

Via whatsapp reageerde directeur Frank Hengeveld naar dorpsgenoot Annemiek Nijeboer: “Het gaat niet specifiek over woningbouw, meer een inspiratiebijeenkomst over hoe je het terrein kunt gebruiken en inrichten en inclusief met het dorp kunt gebruiken. Woningbouw kan een onderdeel ervan zijn en is op dit moment een maatschappelijke wens. Het is de bedoeling ook het dorp hierbij te betrekken. Er zijn nog geen concrete plannen voor de invulling.”

Pro Persona denkt al langer na hoe het terrein anders of beter benut kan worden. Het gaat nu alleen om ideeënvorming en brainstorm intern. Dat de bijeenkomst via via bekend werd in het dorp resulteerde in onderstaande reactie van Programmadirecteur duurzaam & strategisch vastgoed Diane de Kruijff van Pro Persona aan Dorpsbelang.

Nogmaals wil ik benadrukken dat de wijze waarop een aantal dorpsgenoten op de hoogte zijn gebracht van onze bijeenkomst van gisteren ons zeer spijt. Wij kunnen ons voorstellen dat het A4-tje met daarop een eerste uitwerking van onze ambities compleet anders zijn ontvangen dan ze zijn bedoelt. Daarnaast was deze bijeenkomst georganiseerd voor onze collega’s van Pro Persona en een aantal van onze netwerkpartners. De bijeenkomst was, zoals gisteren ook toegelicht, georganiseerd om onze inhoudelijke ambities zoals wij die kort geleden op directieniveau en bestuurlijk niveau hebben vastgesteld, verder te toetsen met ons management en inhoudelijke partners. Een belangrijk gesprek net zoals de gesprekken die wij met u en uw dorpsgenoten willen en zullen voeren.

Een gesprek met een andere agenda dan die van gisteren, daarom was Dorpsbelang Wolfheze ook niet uitgenodigd. Een gesprek waarin ook de gemeente een rol heeft. En daarover maken wij op 12 april dan ook afspraken met de gemeente. Op basis van die afspraken wilden wij gericht met u in contact treden om een afspraak te plannen met Dorpsbelang. Dat met als doel om gezamenlijk het participatieproces met het dorp te verkennen.

Daarnaast hebben we gisteren geconstateerd dat er nogal wat oud zeer aanwezig is, althans in ieder geval bij een aantal dorpsbewoners. Wij willen ook ruimte maken om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Ook over de wijze waarop we dat willen insteken kom ik binnenkort bij u terug. Mocht u daar zelf ideeën over hebben dan hoor ik dat natuurlijk ook graag.

Zoals ook richting gemeente, adviseert het bestuur van Dorpsbelang Wolfheze om niet het bestuur, maar de inwoners van het dorp te betrekken bij het informatie/participatieproces. Gedegen communicatie is daarin het sleutelwoord. het dorp kent diverse kanalen om te publiceren. Het is begrijpelijk dat Pro Persona graag eerst intern wil communiceren, maar zeker in een klein dorp als Wolfheze is snel te verwachten dat zoiets breder bekend wordt en dan ook een eigen leven gaat leiden.