Eindelijk tijdelijke aanpassing spoorwegovergang

Het heeft lang geduurd, maar het gaat er nu eindelijk van komen. In de nacht van 27 en 28 augustus en 17 september worden aanpassingen gedaan aan de spoorwegovergang in Wolfheze om deze enigzins veiliger te maken voor voetgangers. De aanpassing is het resultaat van lang aandringen en overleg. In eerste instantie stond een aanpassing al gepland in 2013.

Tijdens de werkzaamheden is de spoorwegovergang afgesloten. In de brief aan direct omwonenden staat aangegeven dat er aanpassingen plaatsvinden aan hekwerk en trottoir. De aanpassingen zijn minder uitgebreid dan eerst het plan was, met extra spoorbomen halverwege de spoorwegovergang om zo een veilige haven te bieden aan mensen die de overkant niet meer kunnen halen als de overgang dicht gaat voor een passerende trein. Zo’n grote investering wordt niet als reëel gezien nu er plannen zijn voor een onderdoorgang bij het spoor.

(Foto: Rens Verbeek)