Go voor herdenkingsconcert en -theatervoorstelling Wolfheze

Het herdenkingsconcert en -theatervoorstelling in De Klaproos op dinsdagavond 17 september gaat definitief door. Met een financiële basis van op dit moment ruim € 14.000,00 zijn er voldoende middelen om het project te durven voortzetten. Nog zo’n € 2.000,00 is nodig voor een volledige dekking. De reacties op het initiatief zijn lovend.

Inwoners en bedrijven in Wolfheze hebben diep in de buidel getast. Het dorp heeft bijna € 7.500,00 bijgedragen, hetzij in geld, hetzij in natura. Met name oudere inwoners van Wolfheze, die direct of indirect met de gevolgen van het bombardement op het dorp te maken hebben gehad, zijn zeer genereus in hun giften. De projectgroep, bestaande uit dirigent Tijmen Botma, theatermaker Rob Kuiper en coördinator Frans van Daal, doet echter een dringend beroep op mensen die nog niet gegeven hebben, om mee te helpen het laatste gat in de begroting te dichten.

Ook de gemeente Renkum draagt flink bij. De subsidieaanvraag is gehonoreerd en de projectgroep mag € 5.200,00 verwachten. Daarnaast heeft de Van Deventerstichting € 1.500,00 toegezegd.

Artistiek gaat het het project ook voor de wind. Vijfentwintig muzikanten en een vijftal acteurs uit het dorp hebben zich aangemeld. Waar nodig wordt aangevuld met professionele muzikanten en acteurs. Ook de thema’s die op de avond aan bod komen zijn bepaald. Muziek en toneel worden op elkaar afgestemd en het geheel zal de sfeer van herdenken benadrukken.

Pro Persona helpt met hand- en spandiensten. De Klaproos is beschikbaar met overkapping van toneel en tribune, zij verzorgt op de avond de catering en stelt toiletfaciliteiten beschikbaar. Bekeken wordt nog of de bus van Pro Persona ingezet kan worden als pendeldienst om oudere en slecht ter been zijnde inwoners thuis op te halen en na afloop ook weer terug te brengen.

De projectgroep denkt nog na over het managen van toeloop naar De Klaproos op 17 september. Met een capaciteit van naar schatting 600 personen en een groot enthousiasme over het initiatief is nadenken over een grotere toeloop dan aantal plaatsen geboden. Er zal dan ook gewerkt gaan worden met toegangskaarten. Er wordt een symbolisch bedrag van € 3,00 per toegangskaart gevraagd (incl. servicefee) om te voorkomen dat te makkelijk plaatsen worden gereserveerd. Toegangskaarten zijn online te koop via http://bit.ly/tickets17september of via de site van Dorpsbelang Wolfheze.

Wie geldelijk of in natura heeft bijgedragen krijgt de mogelijkheid het evenement gratis bij te wonen.