Het Schild sluit periode van verscherpt toezicht af

De inspectie heeft het verscherpt toezicht bij Stichting het Schild, woonzorgcentrum voor blinden en slechtzienden, per 14 december 2020 opgeheven. De conclusie van de inspectie delen wij graag.

Het vertrouwen van de inspectie in de zorgaanbieder is voldoende hersteld. Het Schild heeft laten zien dat zij in staat is om een veilig leer- en verbeterklimaat te ontwikkelen en plukt voldoende vruchten daarvan. Niet alleen heeft Het Schild de kwaliteit en veiligheid van de cliëntenzorg weten te verbeteren op de thema’s deskundige zorgverlener, sturen op kwaliteit en veiligheid en de besturing van de organisatie. Daarnaast constateert de inspectie weer constructief kritisch samenspel tussen de bestuurder en de raad van toezicht.

Het Schild is blij met het resultaat en bedankt haar medewerkers die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Het Schild verwacht de kwaliteit van zorg op langere termijn nog beter te borgen door een verdere samenwerking met een andere zorgaanbieder.

Bron: Het Schild