Nieuwe koers Dorpsbelang Wolfheze

Beste inwoner,

Via deze link onze flyer waarin we u onze nieuwe werkwijze uitleggen. Eind januari valt deze ook op uw deurmat. Deze nieuwe werkwijze is tot stand gekomen, samen met een aantal leden van de vereniging die bij de jaarvergadering van 2022 hebben aangegeven hierover graag te willen meedenken.

In 1996 is Dorpsbelang Wolfheze opgericht met als doel: Het behartigen van de algemene belangen van de inwoners van het dorp Wolfheze e.o., zij tracht tevens de leefbaarheid te bevorderen en een bijdrage te leveren aan het realiseren van een goed woon- en leefklimaat. Alles in de meest ruime zin van het woord.

In de loop der jaren hebben we gemerkt dat het bestuur teveel uitvoerder is geworden bij alle onderwerpen die het dorp betreffen. Het bestuur wordt daarmee overvraagd.

Zij wordt teveel gezien als vertegenwoordiger van het dorp: het idee, dat als je het bestuur geïnformeerd hebt, je het dorp betrokken hebt, werkt niet meer.
De meningen en zienswijze van inwoners verschillen teveel. In een tijd waarin burgerparticipatie het uitgangspunt is, is het de burger die directe betrokkenheid wil en van zich wil laten horen.

Het bestuur ziet daarom een gewijzigde rol voor zichzelf en voor u als inwoner(lid). Wij willen en kunnen als bestuur niet langer gezien worden als vertegenwoordiger van het dorp. Bij grote projecten zoals de ondertunneling is dat ook duidelijk geworden.

Het hele dorp dient geïnformeerd te worden en betrokken te worden bij het formuleren van uitgangspunten. Straks bij de nieuwbouw op Pro Persona zal dat niet anders zijn. En dat daaruit werkgroepen ontstaan die de plannen verder vormgeven is noodzaak.

Het bestuur zal zich inzetten om politiek, instellingen en projectontwikkelaars direct te laten communiceren met bewoners(groepen). Wij kunnen de verbinding leggen, faciliteren daar waar nodig en kunnen als informatiekanaal fungeren, bijvoorbeeld via onze website.

Op dit moment zijn er ook werkgroepen die al direct onder Dorpsbelang vallen, zoals het Kerstboomcommissie en het Airborne Comité Wolfheze. Deze kunnen bijv. hun financiën via ons laten lopen of profiteren van onze verzekering bij het organiseren van initiatieven.

Ook ondersteunen we financieel werkgroepen zoals St. Maarten, Sinterklaas, Sport en Spel, Kerstfeest(en) en allerlei andere bewonersinitiatieven.

Het bestuur wenst u een mooi en samenwerkend 2023 toe.

Siny van der Veen
Voorzitter Dorpsbelang Wolfheze