Update project Open Hofkerk Wolfheze

Eind 2019 kocht Schipper Bosch de Open Hofkerk en het achterliggende dorpshuis met de ambitie deze te herontwikkelen naar woningen en daarmee de kerk te behouden voor Wolfheze. Vorig jaar – 5 maart – hebben we tijdens een informatiebijeenkomst in de kerk aan de Lawijckerhof de buurt ontmoet. We willen u in deze update graag even kort bijpraten over wat er sindsdien gebeurd is.

Bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst lieten we de plannen zien en daar werd overwegend positief op gereageerd. Met de omwonenden bij wie zorgen waren is naderhand nog apart gesproken. Vervolgens zijn we de procedures doorgelopen om hier woningen te mogen bouwen.

Bestemming gewijzigd: tijd om de omgevingsvergunning aan te vragen
Om woningen te kunnen bouwen moest de maatschappelijke bestemming gewijzigd worden naar de bestemming ‘wonen’. Onlangs is deze wijziging onherroepelijk geworden en dat betekent dat we nu de omgevingsvergunning kunnen aanvragen. Deze aanvraag dienen we een dezer dagen in bij de gemeente. Daarmee wordt geregeld dat we het bouwplan kunnen gaan uitvoeren binnen de kaders van het gewijzigde bestemmingsplan.

Ondertussen wordt er nu verder gewerkt aan de voorbereiding van de uitvoeringswerkzaamheden.

Even opfrissen: het plan in het kort
De kerk wordt getransformeerd naar vier woningen en op de plek van dorpshuis De Burcht komen vier grondgebonden woningen (twee twee-onder-één-kappers). In totaal komen er dus acht woningen. De structuur van de kerk en de dakvorm worden behouden. Om wonen in de Open Hofkerk mogelijk te maken worden de gevelopeningen vergroot en worden er serres toegevoegd.

Als alles gaat volgens planning kunnen we voor de zomer nog starten met de bouw. We zullen u rond die tijd nog een keer bijpraten.

We verwachten u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Stijn van Vuuren
Ontwikkelaar Schipper Bosch Projecten

Bron: Schipper Bosch