Van de voorzitter

En zo ben je kersvers voorzitter van Dorpsbelang Wolfheze en belandt er op 16 november een dossier in de brievenbus wat je eigenlijk niet nu had verwacht. Demissionair minister Hugo de Jonge had in oktober gemeenten, provincies en waterschappen opdracht gegeven te stoppen met het volleggen van open ruimte met zonnevelden. Provinciale Staten van Gelderland een stop op het afgeven van omgevingsvergunningen totdat duidelijk is wat het stroomnet aan kan.  De brief van de gemeente die in Wolfheze op de mat viel, dat initiatiefnemers van exploitatie van zonnevelden uitgenodigd zijn een plan in te dienen,  was dan ook een verrassing.

Voor veel inwoners was de brief een eerste kennismaking met de wetenschap dat rondom Wolfheze twee gebieden zijn vastgelegd als zoekgebied voor de grootschalige opwek van zonne-energie. Ten noorden van het spoor maximaal 18 voetbalvelden, ten zuidwesten maximaal 50. De aanwijzing van die zoekgebieden is echter allesbehalve nieuw. Het is het resultaat van de opdracht vanuit het Rijk dat elk van de 19 regio’s waarin het land is opgedeeld op diverse gebieden met voorstellen moet komen voor energie transitie. Waaronder duurzame opwekking. Voor onze regio wordt dit georganiseerd door de Groene Metropoolregio.

De gemeente Renkum heeft de “Visie Grootschalige Opwek” opgesteld en die is in 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarin zijn de twee zoekgebieden voor grootschalige opwek vastgelegd. Er is participatie geweest, maar corona heeft vast een rol gespeeld dat veel inwoners dat is ontgaan.

De gemeente geeft aan voorkeur te hebben voor zonnepanelen op daken, de bebouwde omgeving. Ik denk zelf een goed uitgangspunt, mede gezien de uitkomsten van die participatie. Daar valt ook in deze gemeente en ook in Wolfheze nog veel in te winnen.

Het had de gemeente echter ook gesierd als zij de directe omgeving, in dit geval Wolfheze, had geïnformeerd over het voornemen ruimte rond het dorp te willen bestempelen voor grootschalige opwek van zonne-energie. En niet veel later te confronteren met een, zo lijkt het, voldongen feit.

Zover is het namelijk niet. Grondeigenaren (die ook van niets weten) moeten akkoord gaan met verkoop, initiatiefnemers gevonden, er moet genoeg ruimte op het stroomnet zijn  en een omgevingsvergunning van de provincie verkregen. Zeker dat laatste zal nog haken en ogen hebben.

Rest de vraag wat inwoners van Wolfheze hier zelf van vinden. Dat is voor mij als voorzitter en het bestuur de basis voor vervolgstappen. Dat is dan ook wat we als eerste graag inzichtelijk krijgen.

Wordt zeker vervolgd.

 

Frans van Daal
Voorzitter Dorpsbelang Wolfheze